Ravaksur dreigt met acties

GFC NIEUWS- Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft tot 25 maart de gelegenheid om in te gaan op brieven van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) over de uitvoering van voorstellen die betrekking hebben op belastingverlichtende maatregelen.

Dit laat  Ravaksur in een brief weten aan de minister.

“Wij zijn in Ravaksur-verband reeds geruime tijd bezig met het implementeren van belastingverlichtende  maatregelen. Hierover zijn er verschillende brieven aan u gericht, waarvan wij verwijzen naar de laatste twee van 5 december 2019 en 20 januari 2020”, schrijft de vakcentrale.

“De rode draad door dit geheel proces is dat op deze noodkreten van Ravaksur , ondanks de lopende afspraken die er zijn op dit stuk, nimmer de moeite heeft genomen om zelfs maar een ontvangstbevestiging terug te sturen. Laat staan een antwoord te geven die duidt op een oplossing van het in de brieven aangekaarte vraagstukstuk. Zelfs op een app van de coördinator van Ravaksur, Robby Berenstein, omtrent deze kwestie is niet gereageerd, ondanks het feit dat u deze app wel gelezen heeft.”

“U begrijpt dat dit ervaren wordt als een grove vorm van desavouering van een grote groep loontrekkers die gebukt gaan onder een onevenwichtige belastingdruk.”

“Het bovengenoemde heeft gemaakt dat een aantal vakorganisaties binnen Ravaksur, zowel vakcentrales als individuele vakbonden bijeen is gekomen om de ontstane situatie te bespreken.”

“Op basis van de stand van de besprekingen tussen Ravaksur en het ministerie is gemeend om deze langlopende issue af te ronden. Ingesloten doen wij dan ook ons finaal voorstel toekomen.”

“Ondergetekenden zijn bij dezen dan ook genoodzaakt u een ultimatum te stellen welke inhoudt dat indien niet uiterlijk 25 maart 2020 is overgegaan tot uitvoering van het toegezonden voorstel, bovengenoemde organisaties onherroepelijk in actie zullen gaan,” aldus Ravaksur.

Overige berichten