fbpx

Ravaksur bespreekt zorgpunten arbeidende klasse met regering

GFC NIEUWS- Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) zegt een openhartige meeting met de regering te hebben gehad.
De voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie zegt dat de zorgpunten van de arbeidende klasse onder de aandacht van de regering zijn gebracht. “Er is afgesproken elke maand een keer met het presidium van Ravaksur te praten.” Deze meeting heeft plaatsgevonden op 15 december op het kabinet van de president.
Er is ook gesproken over de inflatie waaronder de samenleving gebukt gaat. “Het besteedbaar inkomen van de wrokoman blijft maar achteruitgaan. Het is duidelijk overgebracht dat de samenleving niet oneindig gebukt kan blijven gaan onder deze situatie. Het besteedbaar inkomen is in de afgelopen tijd met liefst 55% afgenomen.” De vakbondsleider geeft aan dat president Chandrikapersad Santokhi beloofd heeft maatregelen te zullen treffen dat de inflatie niet blijft stijgen.
Zunder zegt dat er vanuit de regering ook gesproken is over de mogelijkheid voor een loonronde in het jaar 2020. Hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. De regering heeft ten aanzien van de loonreeks advies gevraagd van de Sociaal Economische Raad. De voorzitter zegt verder dat er ook gesproken is over het plaatsten van een vertegenwoordiger van de vakbeweging in de raden van commissarissen.
Lloyd Pool, bondsvoorzitter van het personeel bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, heeft ook deelgenomen aan de meeting. Hij zegt dat er gezien de recente verscherping van de Covid-19-maatregelen het openbaar vervoer niet beschikbaar zal zijn voor zorgpersoneel dat in de avond moet werken of juist in de avond van het werk gaat.
“Het personeel zal verstoken worden van openbaar vervoer. Hierdoor zullen de kosten voor vervoer hoger komen te liggen of anderen zullen naar huis moeten lopen, met alle gevaren van dien.” Hij heeft daarom het beroep gedaan op de regering om vervoer in zetten voor deze groep.

BEKIJK OOK
Voetganger dodelijk geraakt door autobus