fbpx

Ravaksur: aanpassing minimum uurloon volstrekt rechtvaardig

De afgelopen weken en dagen is de materie van het minimum uurloon weer volop in de belangstelling. De sociale partners, te weten de vertegenwoordigers van de Staat, die van de werkgevers en ook enkele vertegenwoordigers van organisaties van werknemers hebben zich hierover uitgelaten. Ravaksur heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen nu de behoefte om met dit persbericht de opinie van de gezamenlijke vakbeweging over deze materie kenbaar te maken.

In de eerste plaats is het standpunt van Ravaksur dat iedere werknemer het recht heeft op een menswaardig inkomen. Met dit menswaardig inkomen moet een werknemer zichzelf en zijn gezin kunnen onderhouden. Bovendien mogen de laagste inkomens binnen ket kader van een rechtvaardige inkomensverdeling in ons land ook niet te laag uitvallen. Lage en te lage inkomens moeten daarom voortdurend worden aangepast.

In de tweede plaats vinden wij dat na de devaluatie van 2015 en de hoge inflatiecijfers in 2015 en 2016 het de hoogste tijd is geworden om het loon van de laagstbetaalden op onze arbeidsmarkt aan te passen. Om de simpele reden dat de werkers die minimumlonen ontvangen niet meer rondkwamen met het bestaande minimumloon.

Ravaksur acht de aanpassing van het algemeen minimum uurloon van SRD. 6.14 naar SRD. 8.40 een rechtvaardige aanpassing. Hier is sprake van een win-win situatie voor de werknemers en voor de werkgevers, omdat de voorgestelde aanpassing een compromisvoorstel is dat in de tripartite commissie uiteindelijk is bereikt. Deze aanpassing zou overigens per 1 januari 2018 en niet op 1 juli moeten zijn ingegaan, omdat de aanpassing van 2017 betrekking had op dat jaar.

BEKIJK OOK
Jaarrekening DSB nu conform IFRS-standaarden

De aanpassing van het minimumloon heeft overigens volgens de juiste en correcte manier plaatsgevonden. De minister van Arbeid heeft hiervoor namelijk een tripartite commissie in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en deskundigen van de overheid zitting hebben genomen.

De vertegenwoordigers van de werknemers hebben Ravaksur voortdurend van de vorderingen van de werkzaamheden van de commissie op de hoogte gehouden, waardoor wij volstrekt niet verrast waren van het voorstel dat uiteindelijk na de deliberaties uit de bus is gekomen.

Bovendien zijn de sociale partners tussentijds ook door de tripartite commissie gehoord en hebben zij de gelegenheid gehad om hun commentaar te leveren op diverse uitgangspunten en bevindingen van de commissie. Ook hebben de sociale partners vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken over de ‘impacht’ van een aanpassing van het minimumloon.

Ravaksur begrijpt daarom de commotie uit het bedrijfsleven over de aanpassing van het minimumloon totaal niet. Dat delen van het bedrijfsleven nu zelfs de rechtvaardiging van andere delen van hetzelfde bedrijfsleven in de tripartite commissie betwisten is voor Ravaksur nog onbegrijpelijker.

Sedert 24 februari 1976 is Suriname lid van deze internationale VN organisatie ILO, die op tripartite basis is gestoeld. Voor Ravaksur is het duidelijk welke organisatie van ondernemers de ondernemersbelangen bij de ILO vertegenwoordigt.

In het kader van de introductie van de aanpassing van het minimumloon zal Ravaksur op een nader aan te geven tijdstip in het C-47 centrum een persconferentie houden.(GFC)