fbpx

Rapport over inzetbaarheid mensen met een beperking in Suriname

GFC NIEUWS- Het rapport “Baseline studie – Inzetbaarheid van mensen met een beperking in Suriname” is door de directeur van het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO), Natasha Moe Soe Let aangeboden aan minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J).
Dit onderzoek is geïnitieerd door het ministerie van AW&J met technische en financiële assistentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) met als uitvoerder het IMWO.
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van hoeveel mensen met een beperking in Suriname wonen en het aanbieden van een uitgebreide situatieanalyse over de integratie van mensen met een beperking (MMEB) op de arbeidsmarkt. De overhandiging van de Nederlandse versie van het onderzoek heeft op 14 december plaatsgevonden.
Waarnemend Onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas – Friperson, heeft aangegeven dat in het kader van het beleid van het ministerie om een ieder mogelijkheden te bieden op de arbeidsmarkt, de uitvoering van het Decent Work Country Program en de rapportageplicht welke Suriname heeft over de SDG 2030, het onderzoek van eminent belang is geweest.
Zonder gedegen onderzoek dat gedetailleerde alsook statistische informatie bevat, kunnen er geen speciale beleidsprogramma’s geschreven worden. De taak ligt nu bij de overheid om beleid te formuleren en gerichte programma’s uit te voeren om de inzetbaarheid en de arbeidsmarktintegratie van mensen met een beperking in Suriname te vergroten, waarbij eveneens focusgroepen voor mensen met een beperking worden meegenomen.
Directeur Moe Soe Let stelt het op prijs dat het IMWO heeft mogen meewerken aan het onderzoek. Zij is de mening toegedaan dat de mogelijkheden voor de mensen met een beperking nog niet naar volle tevredenheid bestaan, maar hoopt met het onderzoek een aanzet te hebben gegeven voor een integrale aanpak en meer erkenning voor de doelgroep. Ook heeft de directeur de ondersteuning toegezegd voor verdere onderzoeken.
Kuldipsingh heeft benadrukt hoe belangrijk onderzoek is voor het ministerie. Zij zegt dat de resultaten een vertrekpunt zijn voor het uitschrijven van beleid. Voor de mensen met een beperking streeft de bewindsvrouw altijd naar gelijke behandeling, ook op de arbeidsmarkt.
Het rapport zal gebruikt worden om het beleid te evalueren en indien nodig aan te scherpen naar aanleiding van de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek. Minister Kuldipsingh heeft haar dank uitgesproken voor de verrichte werkzaamheden van IMWO en haar directie, staf en personeel.

BEKIJK OOK
Inschrijving awardwedstrijd voor kleine landbouwers van start