Ramsaran informeert DNA over uitbetaling koopkrachtversterking

geld betalen

GFC NIEUWSREDACTIE- De Surinaamse minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), Uraiqit Ramsaran, heeft De Nationale Assemblee (DNA) breedvoerig geïnformeerd over de uitbetaling van de door de regering goedgekeurde koopkrachtversterking van SRD 1800 aan kwetsbare gezinnen.

e bewindsman erkent dat het project zijn uitdagingen heeft en dat er ook schoonheidsfouten zijn. Hij merkt op dat het dezelfde situatie is als toen de Basiszorg werd ingevoerd.

“Als we praten over het ontwikkelen van een nieuwe ondersteuning richting de samenleving, moeten we ervoor zorgen dat we alles in huis hebben”, aldus de bewindsman. Hij deelde het parlement mee dat Sozavo samen met de Beoordelingscommissie de knelpunten heeft doorgenomen.

De koopkrachtversterking is een van de beleidsmaatregelen in het kader het Sociaal Programma, waarbij wordt uitgegaan van een inkomensgrens van SRD 6.000 Intussen wordt overwogen deze bij te stellen naar SRD 8.000 of meer. Bij de fysieke én online-registratie hebben ongeveer 73.000 personen c.q. gezinnen zich geregistreerd.

OOK INTERESSANT
Verkeersveiligheidsmaand afgesloten met 5 doden

Alle fysieke aanvragen die vanaf 28 februari 2023 waren ingediend, zijn reeds ingevoerd in het Beneficiary Information System (BIS-systeem) van Sozavo.

De Beoordelingscommissie, die de aanvragen conform de vastgestelde criteria beoordeelt, heeft tot nu toe bijkans 60.000 verzoeken afgehandeld.

De uitbetalingen zijn vanaf januari 2023 van start gegaan met een fundament van 18.100 gezinnen/begunstigden, te weten: personen met een beperking, seniore burgers en sociaal zwakke huishoudens die al in het SOZAVO-bestand voorkwamen.

In april zijn 31.038 gezinnen/personen in aanmerking gekomen voor de SRD 1800 en voor de maand mei zijn meer dan 50.000 begunstigden behaald.

Uit dit aantal zijn de ambtenaren gelicht, die via het systeem van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA) in aanmerking komen voor de koopkrachtversterking van SRD 2500. Uiteindelijk kwam het aantal voor mei op 43.253.

Voor de maand juni 2023 zijn na instructie van het ministerie van Financiën en Planning ook de overheidsgepensioneerden uit het bestand gelicht, dit omdat deze groep de SRD 1800 zal ontvangen via het pensioenfonds. Uiteindelijk was er over de maand juni sprake van 41.500 begunstigde gezinnen.

OOK INTERESSANT
Surinaams begrotingstekort teruggebracht tot 4,3%

Minister Ramsaran benadrukt dat de begunstigden die nog geen Monikarta hebben, maar wel over een bankrekening beschikken, hierop hun koopkrachtversterking kunnen ontvangen. De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) heeft de distributie van het aantal nog beschikbare Monikarta reeds inzet.

In de beginfase van dit project zijn in stad en district 4500 kaarten uitgegeven. De bewindsman legt uit dat de uitbetaling van de koopkrachtversterking en die van de sociale uitkeringen/financiële bijstand apart worden gehouden om verwarring te voorkomen.

De koopkrachtversterking, die tussen de 7e en 10e van de maand wordt uitbetaald, is namelijk een projectmatig besluit zonder structureel karakter.

De laatste overmakingen voor juli zijn reeds gedaan en momenteel worden voorbereidingen gepleegd voor de nieuwe overmakingen.