fbpx

Rampenplannen op maat voor alle districten

GFC NIEUWS- Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft voor alle districten een rampenplan uitgezet.

De plannen bevatten algemene richtlijnen hoe rampenbeheersingssystemen voor de verschillende districten te implementeren. Per district zijn er op basis van specifieke omstandigheden en unieke risicofactoren ook tips opgenomen.

Slijngaard zegt dat het project noodzakelijk is voor Suriname, met de achterliggende gedachte dat lokale overheden de verantwoordelijkheid hebben om als eerste actie te ondernemen.

De plannen zijn vorige week in Paramaribo uitgereikt door NCCR-coördinator kolonel Jerry Slijngaard, minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en Margaret Jones Williams (vertegenwoordiger van de UNDP in Suriname).

Suriname heeft in de afgelopen jaren adequate stappen gezet in de richting van rampenbeheersing. Er is namelijk gewerkt aan het maken van een rampenplan op districtsniveau, welke richtlijnen bevat hoe te handelen in geval van klimatologische of andersoortige calamiteiten.

Het schrijven van deze plannen is een activiteit geweest van het Enhancing the Early Flood Warning System and Disaster Responce Mechanism in Suriname Project.

Dit project wordt financieel ondersteund door twee projecten van het United Nations Development Program (UNDP) te weten het Global Climate Change Suriname project en het Caribbean Climate Change Partnership.

De minister noemt de overhandiging van de rampenplannen een hoogtepunt voor Suriname. In een land dat dikwijls waar vaker rukwinden enorme schade veroorzaken, begon de roep naar het bestaan van een nationaal rampenplan steeds luider. Dit omdat de algemene coördinatie na een ramp enigszins zwak was.

Nu zijn de protocollen vastgesteld en zijn er vaste richtlijnen geschapen hoe rampen te beheersen. Er zijn ook richtlijnen uitgezet hoe de diverse diensten op elkaar af te stemmen. “Hoewel niemand op rampen zit te wachten, moet je te allen tijde daarop voorbereidt zijn,” aldus Dikan.

BEKIJK OOK
Datasur ontwikkelt webapplicatie voor juridische sector

Volgens de algemene coördinator van NCCR, Jerry Slijngaard, was dit project noodzakelijk voor Suriname. “De roep bij calamiteiten was altijd gericht aan het adres van NCCR. Waar wij echter dan ook naar toe wilden, de focus van eerste response moet altijd bij de districten zelf liggen. We hebben niet alleen geprobeerd een plan voor heel Suriname te maken, maar dat ook de mensen op het niveau van de gemeenschappen voorbereidt zijn, dat ze weten wat te doen als een bepaalde situatie zich zou voordoen.

“Men is naar de diverse districten gegaan en samen met de commissariaten zijn er trekkers vastgesteld die vervat zijn in een rampen comité. Het rampenplan zal gebruikt worden als leidraad door dit comité om trainingen te verzorgen in de ressorten. NCCR zal niettemin de nodige assistentie verlenen,” aldus Slijngaard.

Willimans (UNDP) legt een verband tussen het hoog risico op rampen voor de Surinaamse gemeenschap met het feit dat bijna 90% van de populatie in de kustvlakte leeft. Het gevolg daarvan is dat de meeste activiteiten zoals bedrijvigheid, evenementen, export en beweging van personen er plaatsvinden. Ook de meeste overheidskantoren zijn in het kustgebied. “Wij moeten daarom dus voorbereid zijn op rampen. Samenwerking is hierbij van essentieel belang,” aldus Williams.

De UNDP-vertegenwoordiger kan zich ook helemaal terugvinden in de stelling van minister Dikan dat de districtsplannen ook in lijn moeten staan met de Duurzame Ontwikkeling Doelen (SDG’s).