Ramnandanlal: Surinaamse burger in handen van mensen met geld

Met het laten betalen van politieke partijen om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen is in werkelijkheid een nieuwe, ondemocratischer vorm van kiesrecht ingevoerd, zegt de ondervoorzitter van de PALU, Henk Ramnandanlal.

Slechts partijen die veel geld hebben zullen volgens hem zonder belemmering kandidaten naar voren kunnen schuiven en meedingen naar het bestuur van het land. Hiermee is de Surinaamse burger teruggeworpen in de tijd naar de koloniale tijd.

Bij de NDP heeft men volgens Ramnandanlal kennelijk niet goed begrepen wat dekoloniseren inhoudt. De belofte van de NDP om schouder aan schouder, zij aan zij met het volk te werken aan oplossing van de maatschappelijke noden is helaas wederom gebleken slechts holle woorden te zijn.

Terwijl het volk wacht op decentralisatie van de bestuurlijke macht en meer invloed op het bestuur van ons land, worden Surinaamse politici teruggeworpen in de handen van mensen die geld hebben. Hiermee is een zeer gevaarlijke ontwikkeling op gang gebracht waarbij individuen met veel geld het steeds meer voor het zeggen zullen krijgen in ons land. Een weg is betreden waarvan het einde niet in s ‘lands belang zal blijken te zijn.

Enorm bedrag betalen

Het geschat kiezersbestand zal voor 2020 iets minder dan 400 000 bedragen. Elke politieke partij zal minimaal 1% van het kiezersbestand geregistreerd moeten hebben als leden van de partij. Met SRD 25 per lid dat betaald moet worden betekent dit dus minimaal SRD 100.000.

Normaal gesproken hebben politieke partijen volgens Ramnandanlal als inkomsten contributie en/of donaties. Met het invoeren van deze maatregelen zullen slechts enkele partijen met veel geld op een behoorlijke wijze aan de verkiezingen deel kunnen nemen. De vrijheid van organisatie van het volk om daarmee mee te dingen naar het bestuur van het land wordt enorm beknot.

Gelegenheidswetgeving ongrondwettelijk

De voorgestelde wijzigingen zijn duidelijk een vorm van gelegenheidswetgeving en zelfs tegen de Grondwet, haalt Ramnandanlal verder aan. Het wijzigen van de Kiesregeling had ook grondwettelijk met 2/3 meerderheid moeten plaatsvinden.

“Het is duidelijk dat de NDP bezig is in allerhaast wetten te wijzigen om hun huidige positie in DNA te verdedigen en trachten het verlies van zetels te beperken. De wijzigingen worden duidelijk enkel en alleen doorgevoerd om partij-politieke redenen. Om vooral de belangen van een kleine groep machtige NDPers te behartigen en te verdedigen. Het nationaal belang is hiermee juist geschaad”, meent de PALU-topper.

Participatie democratie in gevaar

De nieuwe Grondwet van Suriname van 1987 staan vele artikelen over ons bestuurlijk systeem. De artikelen garanderen en moeten bewerkstelligen vooral de participatie-democratie voor het volk in het bestuurlijke. De preambule zegt ‘Wij, het volk van Suriname,….…bezield door de beleving van het burgerschap en de participatie bij de opbouw, de uitbouw en de instandhouding van een sociaal-rechtvaardige samenleving …’.

Artikel 4 zegt over de staat en de maatschappij, “De zorg van de Staat is gericht op de participatie bij de beleving van het burgerschap bij de opbouw, de uitbouw en de instandhouding van een rechtvaardige samenleving”.

Ook artikel 52 inzake Staatsordenng en het artikel 150 over het Regionale Bestuur benadrukken volksparticipatie en representatie en decentralisatie.

Het moet ons duidelijk zijn dat met het invoeren van deze nieuwe maatregel het beginsel van participatie-democratie ernstig is geschaad. Ook in ons koloniaal verleden mochten slechts burgers die een minimaal bedrag aan belasting betaalden stemmen en zich kandidaat stellen, het zogenaamde ‘censuskiesrecht’.

Verbod pre-electorale combinaties gaat niet werken

Ook het verbod op pre-electorale samenwerkingen moet als gelegenheidswetgeving worden beschouwd en zal niet werken, weet Ramnandanlal. “Want er zijn meer vormen van pre-electorale samenwerking dan het vormen van combinaties. Zo is gebleken dat het samenwerken van politici van verschillende pluimages onder één partijvlag, zoals de NDP, niet de garantie biedt dat de kiezer gegarandeerd is van een consequent ideologisch ontwikkelingsbeleid. Integendeel, als een NDP-minister wordt vervangen, veranderd niet alleen het totale beleidsteam, maar ook de inhoudelijk lijn. Bovendien zijn er andere vormen van pre-electorale samenwerking mogelijk zoals “lijstverbindingen” die niet verboden kunnen worden”.

Nationaal belang

De PALU is volgens de ondervoorzitter op de eerste plaats voorstander van samenhangende wijzigingen van ons bestuurlijk systeem in nationaal belang. Daarbij is het vereist dat er meer discussie over de wijzigingen gevoerd moeten worden. Hierbij zal vooral de samenleving meer moet worden betrokken.

Ook is de PALU een voorstander van wijziging van het bestuurlijke en de kiesregeling in het verlengde van ons grondwettelijk beginsel van participatie-democratie. Het volk zal meer zeggenschap en invloed moeten krijgen op het nationaal en regionaal bestuur.

Met de wijzigingen is een nieuwe en van onze grondwet afwijkende gevaarlijke ontwikkelingsrichting ingezet waarbij de kleine groep van mensen met geld steeds meer voor het zeggen zal krijgen in onze samenleving.