fbpx

Ramnandanlal mist samenhangend beleid bij nieuwe belastingwetten

GFC NIEUWS-In reactie op de aanname van de vier vernieuwde fiscale wetten door DNA zegt Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), dat elke wet zinvol zal blijken als die daadwerkelijk ondersteund wordt door een samenhangend pakket van regeermaatregelen.

Zo ook de vernieuwde belastingwetten die zullen moeten rusten op een ontwikkelingsgericht belastingbeleid, meent Ramnandanlal.

De PALU is van mening dat regeerbeleid niet begint en beslist niet eindigt met het goedkeuren van goedbedoelde wetten in DNA.

Het ontbreken van een vervolg regeerbeleid erop heeft gemaakt dat het land zich maar niet lijkt te kunnen ontworstelen aan enkele grote ontwikkelingsvraagstukken.

“Inmiddels hebben we genoeg voorbeelden van goedbedoelde wetten die zijn aangenomen. Enkele van deze wetten zijn reeds afgekondigd door de regering, maar we zien dat het achterliggend beleid ontbreekt of zelfs ervan afwijkt waardoor de ontwikkelingsvraagstukken nog steeds niet zijn opgelost.”

De voorbeelden stapelen zich op: het Constitutioneel Hof, de vernieuwde Comptabiliteitswet, de Anti-Corruptie Wet en de sociale wetten als de Wet op de Basis Zorgverzekering en Algemeen Pensioenwet.

De Wet op de Basis Zorgverzekering (BZV) is een goed voorbeeld van hoe slecht beleid zelfs de wet ondergraaft. De huidige coalitie heeft de eigen wet op zij gelegd door een ad-hoc zorgbeleid waarin partij politieke doelen voorop staan.

Zo zijn de basis zorgverzekerden ondergebracht bij het Staats Ziekenfonds (SZF) dat momenteel massaal “gratis” BZV kaarten uitdeelt buiten het ministerie van Sociale Zaken om. En dat terwijl de wet voorschrijft dat de BZV slechts mag worden aangeboden door ziektekosten verzekeraars.

Het Staats Ziekenfonds is geen verzekeraar maar een fonds en zou wettelijk hier geen uitvoering aan mogen geven.

Op basis hiervan meent het SZF zich niet te hoeven houden aan de wet en rapporteert niet naar de bij wet ingestelde Zorgraad. De wettelijke afdrachten vinden niet plaats en er gaan zelfs geluiden op “om dan maar de wet te wijzigen”. De wet Basis Zorgverzekering zou dan niet meer voldoen, een erg kromme redenering. Maar laat een ding erg duidelijk zijn. Geen enkele goed bedoelde wet zal voldoen bij slecht en ad-hoc beleid, ook in de zorg niet.

Maar ook als het gaat om belastingen en de inning ervan. We kunnen overgaan tot de noodzakelijke automatisering en een efficiëntere inning ervan, al dan niet onder druk van internationale ontwikkelingen. Maar het volk betaalt momenteel belastingen en ziet te weinig ontwikkeling ervoor in de plaats.

BEKIJK OOK
Israël krijgt wel Surinaamse ambassade, nog niet duidelijk waar en wanneer

Ondertussen worden de belastingen slechts gezien als een bron van inkomsten voor de overheid door opeenvolgende beleidsmakers. Het is dan bijna logisch waarom het volk niet of onvoldoende gemotiveerd is om de belastingen te betalen. Laat staan om opgave ervan te doen, geautomatiseerd of niet.

Belastingen zijn instrumenten om de ontwikkeling van het land in een bepaalde richting te sturen. Een slecht voorbeeld hiervan is de onlangs geïntroduceerde Wet Rij en Voertuigenbelasting. Terwijl de huidige NDP coalitie zegt ‘nationale productie’ te stimuleren wordt volgens deze wet juist vrachtwagens en andere voor de productie belangrijke voertuigen erg zwaar belast.

Bovendien worden te weinig van de geinde belastingen gebruikt om de wegen veiliger in te richten, zodanig dat ook het verkeer beter doorstroomt. Al jaren wordt gepleit om productie ondernemers te faciliteren door teruggave van de zogenaamde “government take” op betaalde brandstof.

Maar ook de wijze waarop we met ons milieu omgaan. Ook daarin zien wij het gebrek van de nodige milieu heffingen en de introductie van vuilverwerking gefinancierd door die geinde milieuheffingen.

Ondertussen vervuilen we niet alleen onze directe woon- en leefmilieu, maar ook indirect de viswateren voor de kust met het ongepland storten van vuil op Ornamibo, dichtbij de Para-rivier waarnaar vervuild oppervlakte- en grondwater wordt afgevoerd.

Daar bovenop werd vorig jaar geheel Paramaribo vergiftigd door rookwolken van een vuilbrand bij Ornamibo. Maar al jaren worden stilzwijgend de bewoners in Wanica in de directe woonomgeving van de vuilstortplaats dagelijks vergiftigd met onwelriekende lucht en kleine vuilbranden.

Dat er een samenhang moet zijn tussen de wetten die aangenomen worden in DNA en het regeerbeleid is overduidelijk. Reden te meer om de regering te blijven oproepen om meer samenhang te brengen in het regeerbeleid. Nu maakt de regering schijnbaar een heleboel “bewegingen”, om uiteindelijk als land op dezelfde plaats te blijven in de ontwikkeling.