Ramdin spreekt 53e OAS General Assembly toe

2023.06.22 BIBIS 02 OAS 53GA MinBIBIS 400x225 1

GFC NIEUWSREDACTIE- Van 21 juni tot en met 23 juni vindt de 53e Algemene Vergadering (AV) van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) plaats in Washington DC, USA.

Tijdens deze AV worden diverse verkiezingen gehouden waarvan de eerste op woensdag 21 juni plaatsvond en de minister van Buitenlandse Zaken van de Dominicaanse Republiek, Roberto Álvarez, bij acclamatie werd verkozen tot voorzitter van de 53e zitting van de AV van de OAS.

Op deze dag zijn tevens diverse resoluties en declaraties goedgekeurd.

Overige verkiezingen volgen op vrijdag 23 juni. Deze betreffen verkiezingen voor vier leden van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens, twee leden van de Inter-Amerikaanse Juridische Commissie, een lid van de Administratieve Rechtbank, een lid van de Auditcomité en drie leden van het Justice Studies Centre of the Americas. Deze verkozenen treden op 1 januari 2024 in functie.

Op donderdag 22 juni vonden, onder andere, de plenaire sessies plaats waarbij de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin, de AV toesprak.

In zijn toespraak memoreerde de minister dat het thema van dit jaar ‘Strengthening a culture of democratic accountability with human rights promotion, protection and equality in the Americas’.

De minister gaf hierbij aan dat het inderdaad niet alleen tijd was om rapporten, resoluties en verklaringen te behandelen, maar om de kernnormen en -waarden te versterken, waar de OAS voor staat.

OOK INTERESSANT
Man aangehouden in Mariënburg wegens mishandeling en bedreiging echtgenote en zijn zusje

“Democratie, duurzame ontwikkeling, multidimensionale veiligheid en mensenrechten zijn de vier pijlers die de kern vormen van de OAS-cultuur”, zei de Surinaamse bewindsman, “Als we die kernwaarden verliezen, zal de OAS waarschijnlijk haar belangrijkste bestaansreden hebben verloren.”

“We moeten ons er ook toe verbinden om te herzien hoe de OAS in concrete termen op deze pijlers handelt, aangezien de wereld evolueert en enorm is veranderd”, aldus Ramdin.

De minister hield zijn gehoor, via voorzitter Álvarez, enkele van de dringende issues voor waar de regio mee te kampen heeft.

Zo noemde hij klimaatverandering die voor vele kleine lidstaten een existentiële bedreiging vormt en gaf aan dat Suriname de resolutie over verbeterde toegang tot klimaatfinanciering van harte ondersteunt.

De minister vermelde voorts de ondersteuning voor resoluties betreffende ontwikkelingskwesties, waaronder versterken van de Inter-Amerikaanse Raad voor Integrale Ontwikkeling (CIDI), het Comité van de Havens, de vernieuwing van de mandaten van CIDI en de opname op de agenda van OAS van de multidimensionale kwetsbaarheidsindex en het Bridgetown-initiatief als vaste punten die verder besproken en beslist moeten worden.

“Naar onze mening zijn dit eerlijke en rechtvaardige behoeften die worden uitgedrukt door kleine en kwetsbare economieën in Noord- en Zuid-Amerika en die gunstig kunnen zijn voor iedereen op ons halfrond”, stelde de minister.

OOK INTERESSANT
Problemen met inschrijvingen Mulo-leerlingen voor schooljaar 2023-2024

Tijdens zijn toespraak benadrukte Ramdin, indachtig de gevaren tegen de democratie, enkele van de resoluties die de dag tevoren waren aangenomen.

Deze waren, onder meer, de resolutie ter herdenking van de 50e verjaardag van de staatsgreep in Chili; de hemisferische erfenis van voormalig Secretaris-Generaal van de OAS, João Clemente Baena Soares; de herdenking van de nalatenschap van Jimmy Carter bij het bevorderen van mensenrechten en democratie in Amerika.

De minister onderstreepte dat gebrek aan veiligheid en democratie meestal een negatieve invloed hebben op de mensenrechtensituatie in een land en op de economische omstandigheden.

Hij noemde dit als belangrijk om daarom vooral NGO’s en belangengroepen van de samenlevingen in te zetten om sterke en veerkrachtige democratieën en samenlevingen op te bouwen.

Tot slot kondigde Ramdin aan dat het hem een genoegen was om Paramaribo, in naam van President Chandrikapersad Santokhi, aan te bieden als locatie voor de 54ste Algemene Vergadering van de OAS in 2024 en dat Suriname, als een van de drie koolstof-negatieve landen in de wereld en hogelijke graad van bebossing, de AV zal verwelkomen indien het aanbod wordt geaccepteerd door de vergadering.