Ramdin en Indonesische collega Marsudi bespreken samenwerking

GFC NIEUWSREDACTIE- De ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Indonesië hebben telefonisch overleg gehad over de intensivering van de betrekkingen tussen de beide landen.

Suriname en Indonesië hebben een historische verbondenheid, welke als basis dient voor de vriendschappelijke betrekkingen tussen de beide landen.

In lijn met het uitgezette buitenlands beleid van de regering, worden de banden met bevriende naties aangetrokken en daar waar nodig en mogelijk geïntensiveerd.

Minister Albert Ramdin heeft met zijn collega, Retno Marsudi, de vriendschappelijke bilaterale betrekkingen onderstreept en aangegeven dat Suriname de wens heeft deze speciale banden niet alleen te bestendigen, maar ook uit te breiden.

Tijdens het gesprek is eveneens aandacht geschonken aan de verbreding van de culturele betrekkingen, waarbij zijdens Indonesië ondersteuning is toegezegd ter implementatie van geïdentificeerde gemeenschaps- en culturele projecten.

Beide bewindslieden gaan de samenwerking op economisch gebied verder exploreren, aangezien vanwege de COVID-19 pandemie, deze minder intensief is geworden.

Hieraan zal tijdens de nog dit jaar te houden 6e editie van de Gemengde Commissie Suriname-Indonesië, verder aandacht aan worden geschonken.

Minister Marsudi heeft collega Ramdin uitgenodigd om samen met een vertegenwoordiging van het Surinaamse bedrijfsleven te participeren in de 2e Indonesië-Latijns Amerika Business Forum, welke in oktober dit jaar in Jakarta zal worden gehouden.

Overige berichten