Ramadhin bespreekt vraagstukken gezondheidszorg met Nederlandse ambassadeur

GFC NIEUWSREDACTIE- De ambassadeur van Nederland, Henk van der Zwan, heeft een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid in het kader van het versterken van de relatie Suriname-Nederland.

Deze ontmoeting heeft plaatsgevonden op 01 april jongstleden, onder aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, de waarnemend directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul en de ambassadeur op het secretariaat van de minister.

Tijdens het gesprek werden diverse vraagstukken op het gebied van beleid besproken. Enkele onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: de gezondheidscrisis, de publieke gezondheidszorg, de opleiding tot specialisaties, de verbetering van het contact tussen de ziekenhuizen, het uitwisselen van kader, medicamenten en de participatie in lokale projecten.

De relatie Suriname-Nederland is de afgelopen 8 maanden behoorlijk hersteld. Minister Ramadhin hoopt dat deze relatie voortgezet kan worden en kijkt uit naar een zeer professionele relatie tussen het ministerie en de Nederlandse counterpart. De bewindsman gaf aan dat middels diepgaande gesprekken en met de inzet van beide partijen, de mogelijkheden voor een win-win-instelling voor beide landen bekeken kunnen worden.

Het betreft in deze niet alleen ondersteuning op economisch- maar ook op organisatorisch vlak. Gezien de eerste gesprekken die de minister met de Ambassadeur heeft gehad, ziet hij een vruchtbare samenwerking maar bovenal goede periode tegemoetkomen. “U mag op mij rekenen zodra het zal gaan om (Volks)gezondheid vraagstukken,” aldus de minister. Hij geeft tevens aan open te staan voor projecten en andere zaken. Tot slot hoopt hij ook een beroep op Nederland te mogen doen bij het participeren bij lokale initiatieven.

Volgens de ambassadeur staan alle tekenen op groen om te komen tot een goede en hechte samenwerking waar beide landen van kunnen profiteren. Volgens de heer van der Zwan staat het ministerie voor gigantische uitdagingen en heeft bovenal bewondering voor de wijze, waarop Suriname de Covid-19-besmettingen onder controle heeft weten te houden. Beide partijen kijken ernaar uit om spoedig te onderhandelen over de mogelijke samenwerkingsverbanden.

Overige berichten