Rainville bereid zich voor op hoorzitting

Het ressort Rainville wil een andere aanpak voor de hoorzittingen. Volgens Anwar Moenne, ressortraadslid (RR), is de animo voor de hoorzittingen niet meer zo groot en daar wil men verandering in brengen. Vanaf het vorig jaar is er aan de opzet van hoorzittingen binnen dit gebied een ander tintje gegeven.

Op de vraag wat de veranderde aanpak precies inhoud vertelt het RR-lid aan het NII dat er meer materiaal verzameld zal worden over wat er allemaal in het ressort gebeurt. Op die manier wordt eenieder op de hoogte gesteld.

Niet alleen bedrijven, maar ook scholen, kleine- en grote ondernemers en winkeliers in de buurt, zullen in de gelegenheid gesteld worden hun problemen aan te kaarten. Deze moeten dan de juiste instanties bereiken, zodat er een oplossing kan komen. De problemen mogen zowel vooraf (schriftelijk) als tijdens de hoorzitting zelf gepresenteerd worden. Voor de hoorzitting is men al bezig met het maken van reclame.

Moenne geeft aan met deze aanpak veel meer mensen te willen bereiken, zodat die aanwezig kunnen zijn op de hoorzitting die op 2 februari 2018 gehouden zal worden op de Christiaan David School, aan de Tourtonnelaan.(GFC)

Overige berichten