Rabin Parmessar: Wij mogen nu ook niet weten hoeveel geïnfecteerden in thuisisolatie zitten”

GFC NIEUWSREDACTIE- “Toen het duidelijk werd dat de thuisisolatie averechts werkt en per 22 september het aantal mensen in thuisisolatie de 5.500 was gepasseerd, werd vanaf 23 september dit ook niet meer gepubliceerd.”

“We mogen nu ook niet meer weten hoeveel mensen er in de thuisisolatie zitten,” zegt een zeer gebelgde NDP-parlementslid in Suriname, Rabin Parmessar.

Parmessar zegt op diverse momenten te hebben aangegeven dat het Covid- beleid van de huidige regering totaal niet deugt, waardoor wij nu met enorm veel besmettingen en doden zitten.

“Wat wij moeizaam opgebouwd hadden in de gezondheidszorg is in korte tijd kapot geslagen.”

“Wat mij enorm stoort, is dat er totaal geen transparantie aan de dag gelegd wordt. De meest relevante statistieken wordt ons onthouden. Heel vaak heb ik hierom gevraagd, bijvoorbeeld aantallen besmettingen, gevaccineerde, doden per regio en geslacht.”

De deltavariant van het coronavirus heeft Suriname nog steeds stevig in zijn greep. De regering neemt ondanks de stijging geen nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wel wordt de overheidscommunicatie over het belang van vaccinatie opgevoerd.

Uit de laatste cijfers blijkt dat het overgrote deel van de ziekenhuisopnames bestaat uit niet-gevaccineerden.

Oud-RIVM-baas Marc Sprenger, die momenteel als speciaal gezant in Suriname is om de regering te adviseren, legt tegen NU.nl uit dat handhaving op de coronamaatregelen lastig is. “Suriname is groot en dunbevolkt. De politie is minder aanwezig dan in Nederland.”

Ook het invoeren van bijvoorbeeld een lockdown ligt gevoelig, vervolgt Sprenger. “Bij een lockdown is het in Suriname lastiger om bedrijven te compenseren dan in Nederland, want het land is een stuk armer. Het is te makkelijk om de minister van Volksgezondheid te verwijten dat hij geen nieuwe maatregelen neemt.”

Volgens Sprenger ligt het probleem bij het grote aantal Surinamers dat zich niet wil laten vaccineren. Er zijn volgens hem namelijk vaccins genoeg. “Er is veel sociale druk vanuit de kerk om niet te vaccineren. Sommige kerken zijn pertinent tegen en beïnvloeden zo hun kerkgangers.”

De speciaal gezant probeert in samenspraak met de Surinaamse regering de beddencapaciteit in de ziekenhuizen te verhogen. Ook wordt geprobeerd zieken zo lang mogelijk thuis te behandelen. “De nieuwe records zeggen genoeg over de ernst: de vierde golf is ernstiger dan de derde”, aldus Sprenger.