Raamwerk voorbereiding uitvoering REDD+ projecten ontwikkelt

REDD+ staat technisch voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van menselijk handelen. Aan de andere kant is REDD+ een planningsmechanisme voor duurzame ontwikkeling.

In 2013 werd het Suriname Readiness Preparation Proposal (R-PP) door de Wereld Bank goedgekeurd. In dit document staat de algemene ontwikkelingsvisie van Suriname op basis van duurzaam bosbeheer. In 2014 werd het REDD+ Project Document (PRODOC), dat de praktische uitwerking is van het R-PP ontwikkeld en goedgekeurd. In de PRODOC is de structuur voor de besturing van het REDD+ programma uitgewerkt. “Met deze twee documenten kunnen we nu de REDD+ Readiness fase ingaan,” zegt Madhawi Ramdin Project Coordinator van dit project.

In deze Readiness fase, die de voorbereiding is in aanloop naar de uitvoeringsfase van REDD+, moet de structuur van de besturing van het programma georganiseerd en geformaliseerd worden. De voorbereiding gebeurt nu in het project: ‘Het Versterken van de Nationale Capaciteit voor het Uitvoeren van de REDD+ Strategie en het Voorbereiden van het Uitvoeringsraamwerk’, 2014 tot 2017. De versterking van de capaciteit is voornamelijk het opdoen en delen van de kennis over REDD+ in nationale en internationale context.

In de besturing van REDD+ zijn er drie lagen: de Nationale REDD+ beleidscommissie (nog in te stellen op regeringsniveau), de projectuitvoerder (het NIMOS en de Project Management Unit, PMU) en het Project Bestuur bestaande uit Overheid, UNDP, Inheemse en tribale volken en het Maatschappelijk middenveld (Major Groups Collective).

Het projectbestuur is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten van dit project. In het projectbestuur worden door consensus, beslissingen genomen voor de strategische richting van het project. Verder is zij ook verantwoordelijk voor het monitoren van de project financiën.

In zes sessie tussen 7 en 9 september 2015, zijn voornoemde groepen vanuit de Major Groups uitgenodigd om het raamwerk van het REDD+ projectbestuur te bespreken. De manier van organisatie van de groepen en de selectie van een vertegenwoordiger per groep werden in presentaties en discussies voorgelegd en besproken. H

et doel was om voldoende informatie vanuit de PMU over te dragen, zodat de groepen hun eigen vertegenwoordiging kunnen kiezen/selecteren/voordragen voor het projectbestuur. Verschillende participanten gaven aan dat, een belangrijke voorwaarde voor het succesvol maken van dit project, de steun vanuit de leiding van het land onontbeerlijk is. Het volledig projectbestuur moet eind oktober dit jaar geïnstalleerd zijn.

Op basis van Agenda 21 (1992) is het maatschappelijk middenveld verdeeld in 9 groepen voor duurzame ontwikkeling: kinderen & jeugd, landarbeiders, arbeiders & vakorganisaties, NGO’s, lokale autoriteiten, Inheemsen & Marrons, vrouwen, business & industrie en wetenschap & technologie.

De technische uitvoerder van het REDD+ project is het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), met financiering van het bossen conservering programma (FCPF) van de Wereld Bank en ondersteuning van de UNDP.

Overige berichten