fbpx
Quick Response Team COVID-19 via 105 te bereiken

GFC NIEUWS- Het door de overheid in het leven geroepen Quick Respons Team COVID-19 is via het verkort nummer 105 te bereiken voor de gemeenschap.

Dit team zal erop moeten toezien dat de COVID-19 maatregelen door de samenleving worden nageleefd. Het QRT COVID-19 is ondergebracht op het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost.

Bij de ingebruikname van de kantoorruimte werd maandag 5 meteen ook het 105 nummer voor geopend verklaard door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

De bewindsman zegt dat er nationaal verschillende maatregelen zijn getroffen waarbij eenieder beperkte bewegingsvrijheid heeft. “Dit is niet gedaan om u als individu onaangenaam te zijn, maar om de gezondheid binnen de Surinaamse grenzen te waarborgen.”

De politie is het orgaan dat moet toezien op de naleving en handhaving van deze maatregelen. Om de druk op de politie te reduceren is er vanuit het ministerie van Justitie en Politie een manier bedacht om de controlewerkzaamheden te verhogen, te weten het in het leven roepen van de Quick Response Teams.

Het is namelijk de bedoeling dat er landelijk QRT’s zullen komen. Deze teams bestaan uit politieambtenaren, militairen, ambtenaren van de bestuursdienst, het ministerie van Volksgezondheid (BOG) en ambtenaren van Arbeidsinspectie.

De hoofdtaak is toezien op de naleving van de COVID-19-maatregelen die gelden in Suriname. Minister Amoksi: “Alle gevallen waarbij de COVID-19-maatregelen worden overtreden, kunt u vanaf vandaag doorgeven op het nummer 105. Dit nummer zal 1×24 uur te bereiken zijn”. De bewindsman doet een beroep op de totale samenleving om constant de COVID-19-maatregelen in acht te nemen en haar bijdrage te leveren op het doorgeven van de informatie.

Hoofdinspecteur van politie, Humphrey Naarden, zegt dat het handhaven van de COVID-19 maatregelen tot nu toe goed verloopt. Hij legt uit dat de meldingen via de Command Center gaan en doorgespeeld naar het politiebureau van het ressort waar de overtreding zich afspeelt.

De coördinatie van 105 zal ook bij de Command Center zitten. Met het in het leven roepen van het QRT verwacht de politiefunctionaris dat de response van de overheid c.q. de politie veel sneller en effectiever zal geschieden. Hij roept de samenleving op om daar waar de maatregelen niet worden nageleefd, haar burgerplicht te vervullen en 105 te contacten.

Districtscommissaris Ricardo Bhola wees erop dat het aantal besmettingen aan het afvlakken was, maar dat een opwaartse spiraal wordt waargenomen. De regering heeft gemeend niet langer aan de kant te blijven staan en dit een halt toe te roepen.

De burgervader ziet het QRT graag niet optreden, maar zegt dat de realiteit anders is. Het commissariaat krijgt veel meldingen binnen waar er overtredingen van de maatregelen plaatsvinden. Hij ondersteunt daarom het initiatief volledig. Hij zal waken dat alles richtig volgens wet en recht gebeurt.

Meer nieuws

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….

CBB speelt in op klachten burgerij

GFC NIEUWS- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. Dikke mensen slanken…

19 nieuwe Covid-gevallen, 13 genezen

GFC NIEUWS- In 24 uur kwamen er 19 nieuwe gevallen bij. 21 patiënten zijn genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen is gedaald naar 78. Dikke…