fbpx

PWO en S&J gaan samen jongeren revitalisatieprogramma uitvoeren

De Progressieve Werknemers Organisatie(PWO) en het ministerie van Sport- en Jeugdzaken hebben besloten om samen te werken met het oog om kinderen in de achterstandswijk Frimangron en omgeving op te vangen en te begeleiden.

In dit proces zullen ook de scholen en ouders van de kinderen worden betrokken. De vakcentrale heeft na de installatie van een nieuw bestuur in februari van dit jaar een revitalisatieprogramma opgesteld, waarin zij onder meer haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ren opzichte van de buurt en de buurtbewoners duidelijk centraal heeft gesteld.

Uitgaande van dit uitgangspunt is PWO ongeveer twee maanden geleden samen met de Surinaamse schaakbond van start gegaan met de uitvoering van een jaarprogramma om kinderen in de leeftijdsgroep van 6-13 jaar de koninklijke denksport schaken te leren.

Vanuit haar taakopdracht en betrokkenheid bij de ondersteuning en ontwikkeling van jongeren is het ministerie ingegaan op het beroep dat door PWO op haar is gedaan om een samenwerking aan te gaan in het belang van de jongeren van Frimangron en omgeving. Het Ministerie ondersteund namelijk waar mogelijk de ontwikkeling van de jongeren in zoveel mogelijk buurten in ons land.

Partijen hebben in overleg met elkaar besloten om op 8 augustus aanstaande van 16.30-19.00 uur een ‘Kids get together’, jongereninstuif te organiseren op het terrein van PWO aan de Limesgracht # 80.

Leerlingen van 7 lagere scholen uit de omgeving zullen aan deze activiteit deelnemen.

De ’motivational group’ , Gettho Leaders’ en de groep ‘Change to be Healthy’ zullen onder meer de kinderen motiveren en inspireren. De kinderen zullen in de middag door professionals van het ministerie worden beziggehouden met sport en uiteenlopende spelletjes.

De ‘Kids get together’ van 8 augustus is de aanloop van een vakantieactiviteit van maar liefst 9 weken, waar twee keer per week van 8.00- 12.30 uur de kinderen onder toezicht van begeleiders van beide organisaties in de vakantie een programma van het ministerie zullen afwerken.

Na de vakantie zal PWO in oktober met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en ondersteunende partners uit het bedrijfsleven een duurzaam programma afwerken, waarbij schaken, dammen, huiswerkbegeleiding, sport en spel centraal zullen staan.

Zowel de scholen uit de buurt als de ouders van de kinderen zullen zoveel mogelijk bij de programma’s van de jongeren worden betrokken.

Hierdoor denkt de vakcentrale ook indirect een bijdrage te leveren aan de verbetering van schoolprestaties en het vermogen om beter met elkaar te communiceren van de kinderen in Frimangron en omgeving.(GFC)

Overige berichten