fbpx
Publicatie uitgebreide tabellen overheidsfinanciën dienstjaar 2016

Het ministerie van Financiën heeft 12 tabellen van overheidsfinanciën over 2016 gepubliceerd die cijfermatig de ontwikkelingen van de inkomsten en uitgaven van de Staat weergeven en de bronnen van financiering.

De tabellen zijn in het Engels en Nederlands op de webpagina van het Ministerie van Financiën te vinden, onder deze link: http://www.gov.sr/ministerie-van-financi%C3%ABn/data.aspx

Korte inhoud van de tabellen

De hoofdtabel geeft weer welke inkomsten de staat gedurende 2016 heeft ontvangen, uitgesplitst naar inkomstensoort en tevens naar de mijnbouwsector versus de niet-mijnbouw ‘sector’.

Daartegenover staan de uitgaven, verbijzonderd naar personele kosten, subsidies en bijdragen, aanschaf van goederen en diensten, rentebetalingen en kapitaalsuitgaven. De financiering bestaat uit externe financiering waarbij van de trekkingen op leningen of obligaties de aflossingen worden afgetrokken; met andere woorden, netto buitenlandse financiering.

Tevens zijn er binnenlandse bronnen van financiering, zoals de banken en andere financiële instellingen. Zo levert hun belegging in schatkistpapier de overheid financieringsmiddelen.

De hoofdtabel is opgesteld op kasbasis en op committeringsbasis.

De tabel Overheidsfinanciën op kasbasis geeft weer de kasontvangsten en kasuitgaven van de Overheid tijdens de verslagperiode. Het geeft ook weer hoeveel ‘kas’-middelen de overheid nodig had: het totale tekort op kasbasis.

De tabel Overheidsfinanciën op committeringsbasis doet verslag van zoveel als mogelijk de ontvangsten en uitgaven verdiend/gecommitteerd voor het lopende dienstjaar, en niet zo zeer de kasontvangsten en kasuitgaven.

Immers, het oplopen van achterstanden betekent minder kasuitgaven terwijl het betalen van achterstanden uit voorgaande perioden resulteert in hogere kasuitgaven.

Deze wijze van registratie en presentatie levert het committeringstekort op.

De financiering hiervan geschiedt eveneens met de ontvangen binnenlandse en buitenlandse financieringsmiddelen vermeerderd met het oplopen van achterstanden en verminderd met de betaling van oude achterstanden.

Beide tabellen zijn geclassificeerd volgens de internationale methodologie van de Government Finance Statistics Manual van het Internationaal Monetair Fonds.

Het ministerie van Financiën hoopt dat een beter begrip over economische en overheidsfinanciële ontwikkelingen ook bijdraagt tot goede keuzes van de burgers in hun bestedingen, besparingen en het willen lenen van geld.

Deze statistieken over de overheidsfinanciën zullen in het vervolg maandelijks worden gepubliceerd.

De actualiteitswaarde zal worden gemonitord, uiterlijk twee maanden na het verstrijken van de rapportage maand zal volgende periode worden gepubliceerd.

Overigens heeft het ministerie van Financiën reeds in oktober 2016 op haar website de tabellen over 2012 tot en met 2015 gepubliceerd.

Deze werkwijze ligt ingebed in de doelstelling van het ministerie om de samenleving en de direct betrokken actoren zoveel als mogelijk van actuele cijfers te voorzien in relatie tot de staatsfinanciën.

Om de werkwijze van het ministerie inzichtelijker te maken is het Ministerie van financiën ertoe overgegaan om zoveel als mogelijk relevante informatie te verschaffen waaronder verslagdocumenten en Financiële nota’s. De beperkte groep die voorheen kon beschikken over de financiële nota’s is nu uitgebreid naar alle belanghebbenden.

Sinds oktober 2016 staan de Financiële Nota’s over 2014 tot en met 2017 ook op de website van het ministerie en zijn hierdoor toegankelijk voor een grotere groep, waaronder studenten.

De ontwikkelingen binnen onze Economie zijn zeer dynamisch. Het ministerie van Financiën is ertoe overgegaan om meer cijfers(data) te publiceren en deze te onderbouwen met toelichtingen en korte effectieve analyses.

Het ministerie van Financiën is voornemens de huidige publicaties uit te breiden met meerdere tabellen over de diverse thema’s van ons overheid financiën en haar fiscaal beleid.

Door deze aanpak wil het ministerie bewerkstelligen dat de samenleving wordt geïnformeerd en zodoende wordt de kennis over onze economie versterkt.

Meer nieuws

Bazo en BZV-kaarten automatisch verlengd

GFC NIEUWS- De Onderraad Sociaalzekerheidsstelsel heeft besloten dat alle verstrekte en nog te verstrekken Bazo en BZV zorgverzekeringen met een geldigheidsduur tot 31 oktober 2020…

NDP-topper Clairy Linger heengegaan

GFC NIEUWS- NDP-topper Clairy Linger is ingeslapen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto voor meer informatie….

5.192 Covid-positief getest, 5.046 genezen

GFC NIEUWS- In Suriname zijn vanaf 13 maart 5.192 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Sanatan Dharmscholen blikken tevreden terug

GFC NIEUWS- De Sanatan Dharmscholen hebben voor het schooljaar 2019/2020 een goed slagingspercentage gerealiseerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Wesley Rozenhout nieuwe directeur Grassalco

GFC NIEUWS- Directeur Linus Diko van Grassalco heeft dinsdag overgedragen aan Wesley Rozenhout. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Hatramij schenkt waarschuwingsborden aan OW

GFC NIEUWS- Hatramij Suriname heeft waarschuwingsborden geschonken aan het ministerie van Openbare Werken (OW). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Verbouwing en ontwikkeling Essed Stadion

GFC NIEUWS- In Suriname op een kwaliteitsvolle manier kunnen voetballen door te zorgen voor hoogstaande sportinfrastructuur, Dat is het doel van Surinaamse Voetbalbond (SVB). Dikke…

7 nieuwe Covid-gevallen en 1 dode

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 11 personen positief getest op Covid-19. Helaas viel er nog een Covid-dode en staat het aantal doden nu op…

Toename aantal coronadoden in Nederland

GFC NIEUWS- Het aantal geregistreerde coronadoden en besmettingen met het virus in Nederland blijft stijgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Ingezonden| Registratie van landsdienaren

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, het project “Registratie van Landsdienaren” heeft geïnitieerd op zijn ministerie….

Man kapt zus na ruzie

GFC NIEUWS- De 55-jarige Jozef C. is op 14 oktober ingesloten voor mishandeling en vernieling. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…