fbpx

Publicatie foto’s jeugdige verdachten in strijd met Kinderverdrag

GFC NIEUWS- Het ministerie belast met Jeugdzaken (Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken) wenst te benadrukken dat het in strijd is met de geest van het Verdrag inzake de rechten van het kind om foto’s van jeugdige verdachten te publiceren.
De aanleiding van dit statement is het feit dat op sociale media, foto’s worden gedeeld van jeugdige personen die verdacht worden van moord.
Het ministerie wenst te benadrukken dat het recht van elk kind dat wordt verdacht van een begaan strafbaar feit op een wijze van behandeling dient te geschieden, die geen afbreuk doet aan het gevoel van waardigheid en eigenwaarde van het kind.
Deze onverantwoorde en verwerpelijke manier waarop jonge verdachten zo openlijk worden gepresenteerd aan de Surinaamse gemeenschap en aan de wereld, zal het bevorderen van hun terugkeer naar de samenleving en de acceptatie door de samenleving bemoeilijken. Met nadruk wordt gevraagd om de rechten van het kind volledig te eerbiedigen.
Volgens het Kinderrechtenverdrag is het beter om kinderen te helpen dan ze te stigmatiseren. Er zal daarom vanuit het ministerie gekeken worden naar waarom jongeren in de criminaliteit belanden en hoe hulp aan ze te bieden. Ook zal in dit verband gekeken worden naar de situatie van gezinnen.
Minister Rishma Kuldipsingh die Jeugdzaken in haar portefeuille heeft, heeft deze kwestie hoog opgenomen en heeft intussen haar collega van Justitie en Politie gevraagd om een onderzoek in te stellen hoe het komt dat foto’s van de bedoelde verdachten, die op een politiebureau zijn gemaakt, op sociale media terecht zijn gekomen.

BEKIJK OOK
Filmexposé “Diima Doti” bij Nationaal Archief Suriname