fbpx

Publicatie “Arbeid in cijfers” 2017- 2019 gepresenteerd

GFC NIEUWS- De publicatie “Arbeid in cijfers” 2017 – 2019 is gepresenteerd aan de minister en directie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J).
Het doel van de publicatie is het verschaffen van betrouwbare statistieken ten behoeve van de gemeenschap, onder andere beleidsmakers, studenten, bedrijfsleven organisaties en andere belanghebbenden. De presentatie is op 14 december verzorgd door het fungerend hoofd Arbeidsstatistieken van het ministerie, Tirlotma Marhe-Kewal.
In de publicatie is data opgenomen over de geregistreerde en geplaatste werkzoekenden, vacatures, vreemdelingen op de Surinaamse arbeidsmarkt, ontslagaanvragen en meldingen, het aantal gecertificeerde personen door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), bedrijfsongevallen, ingeschreven personen bij Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS) en het aantal werkonderbrekingen (stakingen).
De data is eveneens in grafieken weergegeven. Deze data wordt regulier verwerkt door de Afdeling Arbeidsstatistieken van het Onder directoraat Arbeidsmarkt. Deze afdeling verzamelt eveneens andere data, de arbeidsmarkt rakende.
Minister Rishma Kuldipsingh heeft aangegeven dat voor de volgende publicatie ook statistieken aangaande de jeugd opgenomen zullen worden, gezien dit beleidsgebied toegevoegd is aan het ministerie van Arbeid. Op basis van de cijfers zal er ook nagegaan worden waar een aanscherping of wijziging van

BEKIJK OOK
Regering gaat voort op door ex-minister Achaibersing ingeslagen weg