PTC start collegejaar 2021 virtueel met beleid gericht op verdere professionalisering en internationalisering

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Polytechnic College Suriname heeft op 5 januari het collegejaar 2021 officieel gestart middels het openingscollege.
Het openingscollege, dat gebruikelijk een groot evenement is, heeft dit jaar online plaatsgevonden middels het Zoom platform.
Het thema van het openingscollege luidde: ‘veiligheid en ondernemerschap’.
Ondanks dat het college online heeft plaatsgevonden, hebben niet alleen meer dan 150 studenten deelgenomen maar behoorden ook leden van het PTC-bestuur, directie, management, personeel en ook docenten, de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksie MSc tot het uitgebreide publiek.
De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, die niet aanwezig kon zijn, heeft in een videoboodschap met name de studenten toegesproken.
In haar boodschap heeft zij ook het PTC gecomplimenteerd met haar vergevorderde afstandsonderwijs traject en de studenten succes toegewenst voor het nieuw collegejaar. “Blijf studeren, wat er dan ook gebeurt”, aldus Levens.
De directeur van het Polytechnic College Suriname, Glenn Holband, complimenteerde de studenten met de ‘gedurfde’ stap om ondanks de moeilijke sociaal- economische omstandigheden van ons land toch onderwijs hoog op de prioriteitenlijst te hebben.
Hij gaf aan dat 2021 een belangrijk jaar is voor het PTC. Ten eerste zal het PTC samen met haar partner Saxion drie nieuwe programma’s ontwikkelen voor het volgend collegejaar, met name: ‘ondernemerschap’, ‘toerisme’ en hopelijk ‘veiligheid.’
Ten tweede, met het oog op het verder internationaliseren van het instituut, zal in de komende maanden een aanpassing gepleegd worden in de naam van het instituut.
Ten derde, worden er drie nieuwe innovatieve specialisaties toegevoegd aan het Bachelor- programma Information & Communication Technology, te weten: Artificial Intelligence, Data Science en Robotics.
De Inter-American Development Bank financiert een deel van de kosten voor de ontwikkeling van het curriculum, terwijl Petronas Suriname E&P de kosten van twee nieuwe robots, die reeds onderweg zijn, voor haar rekening heeft genomen.
Hij gaf ook aan dat, na 23 jaren gebruik te hebben gemaakt van de locaties van derden, het PTC een aanvang maakt met de bouw van haar eigen lokalen. De directeur sprak ook een woord van dank uit richting de stakeholders die zich nu inzetten om de volledige campus van het PTC gerealiseerd te krijgen.
De Voorzitter van het PTC-bestuur, Ashokkumar Rambali, kijkt met trots om naar het functioneren de afgelopen zes jaren. Het Bestuur had als uitgangspunt: kwaliteit.
Kwaliteit van het instituut alsmede kwaliteit van het onderwijs. Eén van de instrumenten die de kwaliteit van het instituut waarborgen is de ISO-certificering sedert het jaar 2014.
De accreditatie van de programma’s die zijn gestart vóór 2012 en het introduceren van acht nieuwe programma’s in de afgelopen zes jaren, geven ook een beeld van de kwaliteit en ambities van het onderwijs van het PTC.
De nieuwe programma’s worden ontwikkeld middels structureel overleg met het bedrijfsleven. Deze strategie zal met de komst van Suriname Nationaal Training Authority (SNTA) mede de norm worden voor het ontwikkelen van programma’s.
Natuurlijk had het bestuur ook vele uitdagingen. Zo werd genoemd het uitblijven van de subsidie. Door prudent beleid is het wel gelukt het onderwijs te garanderen echter met gevolgen op de investeringen. In vergelijking met de afgelopen zes jaar, is PTC voor het eerst een collegejaar gestart met minder dan 200 nieuwe studenten.
Een andere uitdaging, die een grote impact op het onderwijs heeft gehad, is de covid-19 pandemie. Het instituut heeft daarbij goed gebruik gemaakt van de ruime kennis en ervaring met de ICT omgeving die ingericht was voor het afstandsonderwijs.
Samenwerking Hogeschool Saxion en PTC
De gastdocenten zijn verder ingegaan op het thema van het college, namelijk veiligheid en ondernemerschap. Karin Verschoor, directeur School of Commerce & Entrepreneurship aan de Hogeschool Saxion, heeft benadrukt dat in de komende periode Saxion, met het oogpunt op ondernemerschap, meer gaat samenwerken met het PTC.
Er is reeds een onderzoek gedaan onder de studenten omtrent ondernemerschap. Hieruit is gebleken dat de meerderheid studenten die zich hebben ingeschreven voor het collegejaar 2020- 2021 graag een eigen onderneming willen starten.
Vanaf september 2021 zal een bestaande Minor van het Saxion (Minor Internationaal Management en Ondernemen) ook geïntroduceerd worden via PTC.
Er zal verder gewerkt worden aan ondernemerschap (onderzoek, motivatie, stimulatie) onder PTC studenten. Het streven is om gezamenlijk een LIVING LAB FOR CONSCIOUS BUSINESS in Suriname op te zetten.
De tweede gastspreker had het over ”veiligheid’. René Westra, directeur Veiligheid en Digitalisering voor Saxion in Apeldoorn merkte op dat veiligheid zowel in Nederland als in Suriname hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Ook benadrukte hij de opvallende verschillen en de overeenkomsten tussen deze twee landen voor wat betreft het aspect ”veiligheid”.
Het Saxion biedt twee Bachelorprogramma’s aan die betrekking hebben op dit thema, met name: Integrale Veiligheidskunde en Security Management.
Sedert 2019 onderzoeken zijn Hogeschool Saxion en PTC de mogelijkheid om het Bachelor programma Integrale Veiligheidskunde te verzorgen in Suriname. Centraal staat hierbij dat de kwaliteit van het onderwijs geborgd moet blijven.
Het openingscollege werd afgesloten met een korte quiz inventarisatie waarbij de studenten middels multiple choice vragen konden aangeven hoe ze het college hebben ervaren.
De meerderheid van de studenten heeft positieve feedback gegeven. Het PTC startte hiermee vanaf 6 januari officieel het collegejaar 2021, echter vanwege de Covid-maatregelen zal dit vooralsnog alleen online geschieden.

Overige berichten