fbpx

PTC ondersteunt FabLab bij recruteren studenten

Op donderdag 5 mei ondertekenen de stichting Polytechnic College (PTC) en Stichting Stichting Fabrication Laboratory (FabLab) Suriname een Memorandum of Understanding. Daarin wordt vastgelegd dat het PTC de Fablab zal helpen en of ondersteunen bij het recruteren van PTC- studenten voor het doen van werkzaamheden voor (on)bepaalde tijd.

De stichting Polytechnic College Suriname (PTC), opgericht op 21 februari 1997, is het enige instituut dat hogere technische beroepsopleidingen in Suriname aanbiedt. Het PTC is ISO gecertificeerd en biedt project- en praktijkgericht onderwijs aan, waar kennis en technische innovatie voorop staan.

Hierbij is het verstevigen en verbeteren van de marktpositie van het Surinaamse bedrijfsleven, door adequaat opgeleid en direct inzetbaar technisch personeel met innoverend vermogen en leiderschap skills af te leveren, voor het PTC een belangrijk gegeven.

De missie van Stichting FabLab Suriname is het faciliteren van uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen. Stichting FabLab Suriname heeft gekwalificeerd personeel in dienst en richt zich mede er op om op dit gebied begeleidende, controlerende en coördinerende werkzaamheden in Suriname uit te voeren.

Het Polytechnic College en Stichting FabLab Suriname, hebben tijdens meerdere bezoeken mondeling te kennen gegeven samen te willen werken. Omvang van de samenwerking is dat stichting FabLab Suriname PTC studenten en docenten zal ontvangen voor bezoeken en PTC studenten in de gelegenheid zal stellen tot het doen van kijkopdrachten.

Ook zal stichting FabLab voor PTC studenten (korte) cursussen verzorgen voor het verkrijgen van kennis omtrent FabLab / 3D printers en andere computergestuurde apparatuur, studenten zullen in de gelegenheid gesteld worden om werkstukken te maken met of zonder eigen materiaal en aan studenten zal de mogelijkheid worden geboden om afstudeer werkzaamheden te doen, waarbij Stichting Fablab Suriname voor eventuele begeleiding zal zorgen.

Naar meer berichten...