PTC – naar ‘University of Applied Sciences’

GFC NIEUWSREDACTIE- Ingaande 22 februari is de benaming van de ondertiteling van het Polytechnic College Suriname gewijzigd van Institute for Higher Vocational Education naar University of Applied Sciences.

Het Polytechnic College Suriname (PTC) verzorgt sedert 21 februari 1997 technisch hoger beroep onderwijs in Suriname.

Gedurende deze 24 jaren is de ondertitel vaak verschillend geïnterpreteerd door stakeholders onder meer omdat niet altijd direct duidelijk was op welk niveau het PTC onderwijs verzorgde.

De nieuwe benaming sluit direct aan bij de samenwerkingen op nationaal en internationaal niveau en dit is van het grootste belang voor het invullen en realiseren van de ambities en het aanbod van het PTC in het wereldwijde onderwijs van vandaag en morgen.

Deze wijziging brengt onder meer met zich mee:

> de verdere professionalisering van het gehele PTC, onder meer door de opbouw van de PTC organisatie met de instelling van een PTC Onderwijsinstituut (Bacheloropleidingen) en een PTC Kennisinstituut (MBA opleidingen, Lectoraten, Masterclasses, Consult);

> de profilering van het PTC in de samenleving van Suriname (als eigentijdse kennisbron en als Research centrum);

> het formeel zichtbaar maken van haar BA-MA structuur;

> het geven van invulling aan de meerjarige samenwerking met onder meer Saxion University of Applied Sciences (Nederland) aan te geven;

> het aangeven als markering als voorbode van het project ‘25 jarig Hoger Beroeps Onderwijs (HBO/WO) in Suriname (1997 – 2022)’ (en voor de Caricom regio).

De nieuwe benaming van het PTC “ Applied Sciences” geeft aan dat het instituut nog meer research gaat hanteren die toepasbaar zijn in en voor de samenleving.

Het PTC zal dit met name doen bij technische wetenschappen aangezien het PTC technisch georiënteerd is en blijft. Des te meer de aansluiting van de titel die afgestudeerden van het PTC dragen: Bachelor of Applied Technology (B.Tech)en Master in Engineering (Meng).

De directie en management van het PTC hebben dit heugelijk feit gedeeld met hun stakeholders middels een zoomsessie.

Onder de genodigden waren ook, de vertegenwoordiger van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Technology en Cultuur, Gracia Ormskirk, directeur Beroepsonderwijs, en leden van het management van Saxion University of Applied Sciences.

De directeur van het PTC, Robby Holband, heeft een woord van dank uitgesproken aan alle stakeholders die hebben bijgedragen tot het behalen van deze mijlpaal, waaronder het personeel, de studenten, het huidig Bestuur en ook alle voormalige Besturen.

Overige berichten