PTC doet samen met Wild Coast International Suriname eerste stap richting trainingen olie en gassector

GFC NIEUWSREDACTIE- De directeur van het Polytechnic College Suriname (PTC), Robby Holband, en de directeur van Wild Coast International Suriname (WCIS), Rodney Rampersad, een Memorandum of Understanding ondertekend, waarin beide organisaties de intentie kenbaar maken voor samenwerking om internationaal erkende trainingen in de olie en gassector aan te bieden.

WCIS is een organisatie die onder andere vertegenwoordiger is van M&A Safety Services. Zij faciliteert via haar netwerken de toegang tot experts en gediplomeerde training in de oil en gassector.

De samenwerking biedt de mogelijkheid aan PTC om kennis in deze branche toegankelijk te maken voor de Surinaamse samenleving.

Vanaf de derde week in de maand maart 2021 zullen over een traject van 3 jaren in 6 opeenvolgende fasen verschillende trainingen worden uitgezet.

• Fase 1: online trainingen gebaseerd op zelfstudie, waarbij er algemene ‘awareness’ in de olie en gasindustrie, met een sterke focus op safety, wordt aangewakkerd bij de participanten.

• Fase 2: onlinetrainingen met de nadruk op de bewustwording in de specifieke gebieden van safety in olie en gas.

Hierbij zullen onder andere onderwerpen aan de orde komen als: het veilig werken op havenfaciliteiten, het veilig werken op offshore platformen en het veilig werken met verschillende type zwaar materieel.

Daarnaast is het van belang dat participanten de veiligheidsvoorschriften en handelingen worden bijgebracht met betrekking tot werken op olie en gasindustrie emplacementen, die zich zowel op land als op offshore faciliteiten bevinden.

• Fase 3 en 4 zullen zich concentreren rond het klaarstomen van vakkundige en gekwalificeerde werkers in verschillende sectoren van deze branche zoals: lassers, werktuigbouwkundigen, elektriciens, industrie automatiseringsvaklieden, werkers in de chemie, werkers in de ondersteunende diensten zoals transport en voedingssector.

Deze trainingen zullen jaarlijks herhaald moeten worden om gekwalificeerd te blijven in deze branche. Na de training hebben participanten het vakkundig inzicht en weten zij wat van hun verwacht wordt om doeltreffend, veilig en efficiënt in deze branche te kunnen werken.

• In Fase 5 en 6 zal met behulp van simulaties werkelijke situaties worden nagebootst. Hierdoor worden participanten geconfronteerd om hun handelingsbekwaamheid in hun vakgebied te kunnen toetsen c.q. verbeteren.

Het doel van deze trainingen, die zullen voortvloeien uit de samenwerking, is om gekwalificeerde kader aan de Surinaamse maatschappij af te leveren die in de branche olie en gas direct inzetbaar zijn.

Daarnaast ontstaat en een mogelijkheid dat de overheid en het bedrijfsleven haar workforce doelmatiger en efficiënter inzet voor de verbetering van de economische situatie in het land; trainingen die het ambtenarenapparaat een boost kunnen geven en een oplossing kunnen bieden voor het werkloosheidprobleem.

De voornoemde fasen worden door het PTC in samenwerking met de experts zodanig opgezet, dat het gelijke tred blijft houden met de verschillende ontwikkelingen in de Surinaamse olie-industrie tussen nu en het jaar 2025.

De laatste twee fasen zien WCIS en PTC als een grote uitdaging, die zij echter wel aandurven.

Overige berichten