PTC behaalt mijlpaal met eerste steenlegging eigen gebouw

GFC NIEUWSREDACTIE- Nog net enkele dagen terug, op 21 februari, herdacht het Polytechnic College (PTC) haar 24-jarig bestaan en werd het aangepast logo onthuld. Hiermee luidde het PTC een jubileumjaar in.

Al gauw kondigde één van de hoogtepunten zich aan op 3 maart: de eerste steenlegging van haar eigen gebouw.

In bijzijn van goed gestemde directie en bestuursleden kon, na 24 jaren van diverse locaties huren, eindelijk de eerste stap worden gezet voor een eigen gebouw.

De voorbereiding die naar dit hoogte punt hebben geleid zijn al geruime tijd gestart. Sedert november 2020 is het PTC gestart met het schoonmaken van het terrein aan de Leysweg 94A, ingang AdeKUS, eerste zijstraat links.

In deze eerste fase van de bouw is er aangevangen met het opzetten van ICT praktijk- en leslokalen, in preparatie op de nieuwe specialisaties die door het PTC in samenwerking met de IDB ontwikkeld wordt.

Één van deze specialisaties die binnenkort aan de gemeenschap kan worden aangeboden, is Robotics. Het PTC beschikt reeds over robots, die een donatie zijn van Petronas.

Ook de practicumcolleges van de programma’s ICT, Werktuigbouwkunde, Infrastructuur en Elektrotechniek zullen in dit gebouw worden ondergebracht.

Hierdoor zullen PTC studenten in de eigen PTC locaties de nodige vaardigheden worden bijgebracht.

Volgens planning zal dit gebouw eind april 2021 worden opgeleverd. Het terrein waarop nu wordt gebouwd, heeft het PTC in 2017 toegewezen gekregen door de regering van Suriname.

Tezamen met de gelden van een kleurkaarten actie in 2019 en de middelen van een lening, welke is verstrekt door de Hakrinbank, is het instituut in staat geweest om de eerste fase op te starten.

In de tweede fase zal in samenwerking met de studenten van het PTC en NATIN gewerkt worden aan het verbouwen van de barakken welke door DALIAN aan PTC zijn geschonken.

De barakken zullen omgebouwd worden tot labfaciliteiten voor andere programma’s van het PTC, met name Hoger Laboratorium Onderwijs en Food Technology.

Ook een administratie ruimte, toiletgroep, en parkeerterrein worden meegenomen in de tweede fase.

Er zijn gesprekken gaande met sponsoren om deze fase te kunnen bewerkstelligen.

Het streven is om het volledig terrein, strekkend vanaf IGSR tot aan de Kasabaholokreek, tot ontwikkeling te brengen in 2021. Hierna zal over gegaan worden tot de bouw van het PTC-campus.

Overige berichten