Psychologen accepteren vanaf 20 februari geen garantiebrieven SURVAM-klanten

GFC NIEUWSREDACTIE- De psychologen aangesloten bij de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO) hebben besloten ingaande zaterdag 20 februari geen garantiebrieven te zullen accepteren van de SURVAM.

De cliënten zullen zelf het tarief vergoeden aan de dienstverlener en daarna declareren bij de desbetreffende verzekeraar.

De SVPO zegt samen met andere zorgberoepen geruime tijd bezig te onderhandelen met de SURVAM, onder toezicht van de vicepresident, ten einde te geraken tot een definitief akkoord inzake aanpassing van de huidige tarieven.

Op 11 november 2020 is een principeakkoord bereikt om de tarieven tijdelijk te verhogen voor een periode van drie maanden waarbij is afgesproken dat een onafhankelijke accountant in de tussentijd een reëel tarief zou vaststellen waarin alle partijen zich zouden kunnen terugvinden.

De SVPO heeft meermaals benadrukt dat de huidige tarieven zeer ontoereikend en achterhaald zijn, des te meer vanwege de huidige devaluatie van de Surinaamse Dollar.

De SVPO betreurt het gegeven dat de afspraken van 11 november 2020 niet zijn nagekomen des te meer daar de onderhandelingen voor aangepaste tarieven zich voortsleept sedert 2014.

Vanwege de toegenomen vraag naar psychologische zorg naar aanleiding van de heersende Covid-19-pandemie en de precaire sociaaleconomische situatie van Suriname, zijn de leden vrij om naar eigen inzichten een sociaal tarief te hanteren.