Psychiatrische behandeling mogelijk voor Surinaamse politici die overmatig liegen

Psycholoog gesprek

GFC LIFESTYLEREDACTIE- Onlangs vroeg een man uit Amsterdam zich op sociale media af of er een effectieve behandeling in Nederland mogelijk is voor politici uit Suriname die pathologisch liegen.

GFC Lifestyle in Den Haag vroeg aan een psychiater welke mogelijkheden er tegenwoordig bestaan voor mensen die lijden aan het liegsyndroom.

“Psychiatrie biedt inderdaad behandelingen voor mensen en dus ook voor Surinaamse politieke figuren die overmatig of pathologisch liegen”, zegt een psychiater uit de Nederlandse hoofdstad tegen GFC.

Pathologisch liegen is een gedrag dat kan optreden bij verschillende psychiatrische stoornissen, waaronder persoonlijkheidsstoornissen, en vereist volgens de deskundige een gespecialiseerde aanpak.

Cognitieve gedragstherapie (CBT) wordt vaak aangewezen als een effectieve behandelmethode. CBT helpt individuen hun denkpatronen te herkennen en te wijzigen, wat leidt tot veranderingen in hun gedrag.

De therapie helpt de persoon de triggers te identificeren die tot het liegen leiden, en nieuwe meer constructieve reacties te ontwikkelen.

Hoewel de behandeling uitdagend kan zijn, gezien het inherente wantrouwen en de manipulatieve aard van pathologisch liegen, biedt therapie wel hoop. Het vraagt echter toewijding en doorzettingsvermogen van zowel de patiënt als de therapeut.

OOK INTERESSANT
Surinaamse caissière(55) in Nederland vreest baan kwijt te raken aan self-service kassa's

“Hoewel pathologisch liegen een complex probleem is dat diepgeworteld kan zijn in de persoonlijkheid van een individu, kunnen therapieën zoals CBT helpen in het beheersen en mogelijk zelfs verminderen van dit destructieve gedrag”, is de korte uitleg.