fbpx

Protocol herstart onderwijsproces voor toets -en examenkandidaten op 6 juli

GFC NIEUWS- Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft een protocol ontwikkeld voor de herstart van het onderwijs voor examenkandidaten op maandag 6 juli.
Dit protocol dient als handreiking voor de scholen bij de herstart van het onderwijsproces voor de toets en examenklassen.
In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden door de scholen.
Leerlingen van leerjaar 8 van de basisschool en leerlingen van de examenklassen van het VOJ en VOS-onderwijs gaan
vanaf 6 juli 2020 naar school.
De lestijden zijn de gebruikelijke tijden tussen 8.00 en 12.00 uur voor de basisschool, 08.00 – 12.00 uur voor de VOJ- scholen en 07.00 – 13.00 uur voor de VOS-scholen.
Tussen leerlingen moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
Tussen personeelsleden en leerling moet zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.
Bij een klasoppervlakte van 7 bij 7 meter kunnen maximaal 13 leerlingen worden opgevangen.
De andere leerjaren zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school.
De veiligheidsprotocollen worden op alle schooldeuren en op de muren van alle ingangen zichtbaar opgeplakt.
Op alle muren komt het volgende op een klein schoolbord te staan: “Geen bezoekers, ontsmet hier uw handen”
De klassenvertegenwoordiger ziet er op toe dat medeleerlingen handen ontsmetten voor zij de klas betreden.
Alvorens te ontsmetten dienen de handen eerst gewassen te worden met water en zeep.
Interieurverzorgster Interieurverzorgsters zullen in shiftverband vóór aanvang school, eventueel tijdens leswisseling en na school ingezetworden om de deurknoppen, tafels en stoelen te ontsmetten
Er zullen middels markeringen/belijning op de vloer de afstanden worden weergegeven.
Zoveel mogelijk de afbakening van het loopverkeer/studentenverkeer op de gangen weergeven.
Open en geventileerde lokalen zijn verplicht gesteld.
Er dient rekening te worden gehouden met het studentenverkeer op het terrein met inachtneming van omgevingscontact.
Leerlingen dienen zo veel als mogelijk hun consumptie van huis mee te nemen.
Het opzetten van een mond-neusbedekking. Tijdens de pauze gaat deze er vanaf om een frisse neus te halen.
De temperatuur van elke leerling als leerkracht dient opgemeten te worden.

BEKIJK OOK
Financiën stelt US-dollars beschikbaar aan importeurs