fbpx

Protestgroep Wet op de Staatsschuld blijft bestaan

GFC NIEUWS- In aanloop naar een bredere evaluatie is een kerngroep van de protestgroep, Wet op de Staatsschuld bijeen gekomen op initiatief van C-47.

Het gaat in deze om vertegenwoordigers van de Vakbeweging, de politiek en de activistengroep, terwijl de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, schriftelijk een bijdrage hebben geleverd.

Partijen zijn het unaniem met elkaar eens dat de protestgroep in het belang van de totale samenleving bij elkaar dient te blijven, omdat nu de wijzigingen van de Wet op de Staatsschuld zijn goedgekeurd, de effecten zullen doorsijpelen naar de totale samenleving.

Ondanks het feit dat er wat aanpassingen zijn in de originele wijzigingsvoorstellen, zijn deze absoluut niet van dien aard dat de bezorgdheden van de groeperingen zijn weggenomen. “Samen doorgaan is dus een dringende noodzaak, ” meldt C-47.

BEKIJK OOK
Onnodige dood kinderen in AZ niet de schuld van artsen maar verkeerd beleid politici

In dit kader wordt er op 19 november een lezing met paneldiscussie gehouden waarbij een 4-tal inleiders kort zal ingaan op de effecten van de wetswijziging, en dit vanuit verschillende invalshoeken.

Aan de hand van de verkregen informatie zal daarna gewerkt worden aan een verklaring, waarbij onder andere de verder te nemen stappen zullen worden aangegeven.

Om het draagvlak te vergroten zullen naast de ondertekenaars van de petitie, ook andere relevante organisaties worden uitgenodigd om te particieperen.