fbpx
Facebook Pagelike Widget

Protestactie tegen kandidaatstelling Jogi

Er is weer een protestactie op touw gezet door VHP-leden, VHP- sympathisanten , V7 -Leden en V7-sympathisanten die tegen de kandidaatstelling van Mahinder Jogi zijn.

Het hoofdbestuur heeft goedgekeurd dat Jogi nog een keer op de VHP-lijst komt in Saramacca.

Zoveel mogelijk leden worden opgeroepen de protestbrief te kopiëren en voor 27 maart op te sturen naar voorzitter Chandrikapersad Santokhi. In 2010 was een deel van Saramacca ook tegen de kandidaatstelling van Jogi.

Hieronder een deel van de protestbrief:

“Aan : de leden van het Hoofdbestuur van de VHP
t.a.v de voorzitter, de heer Chan Santhoki

Onderwerp: DNA kandidaatstelling van de heer Mahinder Jogi

Geachte leden van het hoofdbestuur VHP, geachte heer Santhoki

Inmiddels zijn de namen met betrekking tot de kandidaatstelling voor de komende algemene verkiezingen op 25 mei a.s. bekend.

Ook wij VHP’ers, VHP- sympathisanten , V7-leden en V7 – sympathisanten ondersteunen ten zeerste het model van consensus welke door de leiding van de partij wordt toegepast voor een optimale draagvlak.

Echter willen wij in het specifieke geval van Mahinder Jogi u op een aantal zaken attenderen:

1. Wij zijn erg geschokt door het voornemen van het VHP- bestuur om de heer Mahinder Jogi weer als kandidaat van de VHP voor te dragen in het district Saramacca.

Wij bevestigen dat de heer M.Jogi een zeer slechte naam heeft in Suriname. Hij is een zeer slecht voorbeeld voor een assembleelid.

In dit kader noemen wij een aantal incidenten waarvan niet bekend is of er ooit onderzoek naar is gedaan, doch die wel zwaar wegen binnen de Surinaamse samenleving:

1. Matta Gauri ontspanningsoord te Groningen, afgepakt door een familie stichting van de heer M.Jogi.

2. De kinderspeeltuin te Groningen is ook overgenomen door een andere Stichting van de heer M. Jogi.

3. Te Jarikaba worden 15 bouwkavels verkocht voor het bedrag van Euro 10.000 per stuk door de heer M. Jogi

4. Het voetbalveld van Damallangweg te Groningen is verkaveld. Bij de heer M. Jogi moet je zijn om bouwkavels te kopen. Vraagt u het maar aan de Directeur van Tip Top. Deze meneer heeft een ½ deel van een kavel , die toebehoorde aan een andere gekocht voor de prijs van Euro 10.000, aan de Ingibakbaweg. Ook heeft hij 3 kavels aan I.N.R gegeven.

5. Op het BLO-project, een project van de heer M. Jogi te Jarikabba, zijn er percelen verdeeld onder zijn aanhangers compleet met bereidheidsverklaringen en transport van de percelen tegen betaling van een bedrag groot SRD 1200. Naast deze zijn er 40 stuks percelen onder een stichting van de heer M. Jogi ondergebracht om later daarmee te kunnen speculeren.

6. De hele onderhoudsstrook langs de weg naar Jarikaba bacovenplan vanaf de rotonde van de Mr.P. Chandishawweg is uitgegeven door de heer M. Jogi aan partijloyalisten.

7. Een groot terrein van circa 480 ha groot is ook onder beheer van de heer M. Jogi terechtgekomen. Op dit terrein is er al maanden een graafmachine bezig die aangeschaft is met een creditline van India.

Wij verzoeken de ex-minister van LVV de weledele heer drs. S. Ragoebarsing openheid van zaken hierover te geven. Het volk wil weten hoe het staat met de aflossing van de miljoenen schuld.

8. Het inpikken van het stuk terrein groot circa 50 ha van de stichting Stibageg die bestemd was voor het aanleggen van een toeristische oord nabij Hamburg.

9. Een grote bosconcessie met veel cederhout, gelegen te Damboentongweg 1, is eveneens in het bezit van de heer M. Jogi

10. Thans is het assembleelid M. Jogi ook grootverkavelaar in het Vankgebied nabij Groningen. Honderden hectaren grond worden als koekjes verdeeld aan vrienden. Hierdoor wordt de verdere uitvoering van het middenstandsveeteeltproject Vank verder onmogelijk gemaakt.

11. Arbeiders van Milieubeheer hebben maandenlang bouwwerkzaamheden verricht voor de heer M.Jogi.

15. Er is gesjoemeld met meerde percelen in het resort Saramacca/Jarikabba”.

Er is volgens de briefschrijvers geen rekening gehouden met de inhoud van het VHP -partijprogramma (2015-2020) dat op 31 augustus 2014 door de Partijraad is aangenomen . In het programma is onder meer opgenomen modernisering van de VHP. Ook zouden de kandidaten zorgvuldig worden geselecteerd.

Daarin is ook opgenomen de zittingsperioden voor alle volksvertegenwoordigende lichamen en hogere functies. De partij zal gaan voor maximaal 2 termijnen voor personen op een specifieke post.

“In het geval van Saramacca hebben wij nu te maken met een persoon die reeds 3 termijnen heeft aangezeten en nu de wens te kennen heeft gegeven te gaan voor een 4e termijn”, halen de briefschrijvers aan.

Meer nieuws

Surinaamse kunst in de VS

GFC NIEUWS- Van 7 Surinaamse kunstenaars, verbonden aan Readytex Art Gallery, is werk opgenomen in een groepsexpositie in de VS: Cultural Encounters: Art of Asian…

Adhin wordt vandaag gehoord door hoorcommissie DNA

GFC NIEUWS- Parlementariër Ashwin Adhin wordt vandaag door een ingesteld hoorcommissie van De Nationale Assemblee (DNA) gehoord over zijn betrokkenheid bij vernietiging van media-apparatuur van…

Amoksi: Uitspraken Bouterse vrij ernstig

GFC NIEUWS- De uitspraken gedaan door ex-legerleider tevens ex-president Desi Bouterse tijdens een NDP-meeting in Ocer om de macht over te nemen middels wapens zijn…

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.