Protest tegen wetgeving verplicht vaccineren

GFC NIEUWSREDACTIE- Vakbonden, kerkgemeenschappen en individuen in Suriname hebben besloten om dinsdag een vreedzame demonstratie te houden op het Onafhankelijkheidsplein tegen het wettelijk verplicht stellen van de Covid-vaccinatie.

“We zijn niet het vaccin, wel tegen de dwang en tirannie,” staat in een oproep.

De samenleving heeft nog altijd het recht er zelf voor te kiezen om zich wel dan niet te laten vaccineren, maar het einde van deze vrije keus lijkt nabij.

De regering is vergevorderd met het concipiëren van een wet die werkgevers het recht biedt om een vaccinatieplicht te hanteren op de werkvloer.

Indien werknemers zich niet daaraan wensen te houden, zullen er wel andere voorwaarden voor hen gelden om te garanderen dat zij anderen, maar ook zichzelf, niet in gevaar brengen. Alle kosten die daarmee gepaard gaan zijn voor de betrokkenen.

Een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse werkarmen van de regering is reeds aan het werk gezet, en zal een breed gedragen beleidsnota aanbieden aan de regering omtrent dit vraagstuk. Als basis geldt de Wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand.

“De Wet Uitzonderingstoestand geeft ook sancties aan, en die sancties kunnen verder uitgewerkt worden in een staatsbesluit of personeelsbesluit. Juristen kijken ernaar, en er komen nieuwe voorstellen om de Wet Uitzonderingstoestand weer aan te passen, zodat de sancties limitatief opgenomen kunnen worden in de moederwet, zodat daaromtrent meer rechtszekerheid en rechtsbescherming is, en dat er daarover geen twijfel zal bestaan bij de uitvoering”, zegt president Chandrikapersad Santokhi. “Mede tegen de achtergrond als je snelrecht wil gaan toepassen dat alles duidelijk moet zijn.”

Er worden reeds verhoogde controles uitgevoerd op vaccinatie binnen de overheid, waaronder op diverse ministeries, De Nationale Assemblee (DNA) en het Kabinet van de President. Voor het verkrijgen van toegang tot bepaalde plekken wordt er een sneltest vereist.

Gesprekken zijn opgestart met de diverse actoren binnen de overheid en het bedrijfsleven voor een betere bescherming van werkplekken binnen de publieke en private sector.

“Er zullen ook sancties komen op basis van het nieuwe wetsontwerp, maar dat is pas voorbereid. Het moet nog een heel traject afleggen, voordat het in het parlement komt”, aldus de president.

Zaterdagmiddag zijn de verontruste burgers, vakbonden en kerkgemeenschappen bijeen gekomen. Zij hebben hun netwerken verder uitgebreid.

Dinsdag om 10.00 uur zal op het Onafhankelijkheidsplein worden gedemonstreerd.

Er zal ook gebeden worden op het Plein.