Protest bij regeringsgebouw over situatie Statistiekbureau

Vanmorgen zal er door het personeel van het Statistiekbureau, het bestuur van C-47 en besturen van overige overheidsbonden worden geprotesteerd bij het regeringsgebouw aan de Sophie Redmondstraat.

Met dit protest hopen de vakbonden en de vakcentrale antwoord te krijgen op de vraag waarom na bijkans twee maanden actie er nog steeds geen aandacht is voor de noden van het personeel van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS).

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Jennifer Geerlings – Simons, ontving op 7 juni een petitie van medewerkers van het ABS. Vanaf 2016 hebben de medewerkers geen verhoging van het salaris kunnen bewerkstelligen, terwijl de koopkracht met meer dan 70% achteruit is gegaan.

De petitionarissen gaven toen aan dat zij op diverse momenten bij zowel de directeur van het ABS als de minister van Financiën waaronder deze instelling ressorteert, aandacht voor hun problemen hebben gevraagd.

Het ABS heeft over de maand mei 2018 geen inflatiecijfer uitgegeven met als gevolg een onjuist jaarinflatiecijfer.

De vakbond wil dat de onderhandelingen met de regering worden hervat met daarin verwerkt de mogelijkheid voor een salariscorrectie op basis van het rechtvaardigheidsbeginsel.(GFC)