fbpx

Promotie gezonde levensstijl onder kinderen

De schrijver Frederika Morpurgo heeft het boek “Hoe blijf ik gezond?”, overhandigd aan minister Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Denise Doelwijt, Natalie Goedschalk – Heerenveen en Jenny Ashruf-Tjon Jaw Chong hebben ook meegewerkt aan de samenstelling van het boek. De organisatie Soroptimist International Club Paramaribo is de uitgever.

De minister heeft toegezegd dit boek te incorporeren in het curriculum van leerjaar 7 en 8 van de basisschool. Het boek belicht alle aspecten van een gezonde levensstijl.

Minister Ferrier is blij met het initiatief van de serviceclub, omdat ze uit ervaring weet dat de jeugd nog teveel ongezonde voeding consumeert. Het is dus heel belangrijk de kinderen bewust te maken van de negatieve gevolgen hiervan op hun gezondheid.

“Hoe blijf ik Gezond?” zal samen met de ondersteuning van Basic Life Skills and Education, BSLE, worden opgenomen in het vakkenpakket. Om hieraan invulling te geven zijn er reeds stappen ondernomen. Er is reeds een pilotproject voor schoolontbijt gestart te Sunnypoint en Latourproject. Dit als ondersteuning van het project ‘Gezonde Schoolvoeding’.

BEKIJK OOK
Baarmoederhalskanker nog steeds een belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen in Suriname

Dit boek is tot stand gekomen door een landelijk schoolonderzoek naar de gezondheid van 6172 kinderen, van leerjaar 7 en 8 van de lagere scholen. Het onderzoek werd gedaan tussen 2013 en 2017.

De Soroptimist verrichte dit in samenwerking met Mylab, de Medische Faculteit van de Anton de Kom universiteit en het Bureau Openbare Gezondheidszorg.

Uit het resultaat bleek dat meer dan een kwart van de onderzochte kinderen boven het gewenste gewicht zijn en slechts 38% van hen buiten speelt.