Promotie en huldiging jonge zangers

Om eigen fondsen te creëren lanceert Stichting S.S. Music Art Foundation het fundraisingsevenement “wan Srd fu pot’ skoro p’kin singi na hey”.

De stichting bestaat sinds 2012 en heeft als doel het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de kunst- en cultuur sector in Suriname, in het bijzonder de zang- en muziekindustrie, door (jong) talent in een vroeg stadium duurzaam te begeleiden, te coachen en te stimuleren in de ontwikkeling van hun muziek- en zangkennis alsook zangkwaliteit.

Als onderdeel hiervan draagt zij reeds acht al 8 jaar, met groot succes, zorg voor de jaarlijkse afvaardiging van Surinaamse vertegenwoordigers naar internationale scholieren songfestivals te Cayenne – Frans Guyana en Guadeloupe.

Aangezien de stichting een non-profit organisatie is, die niet over eigen financiële middelen beschikt, is zij tot nog toe afhankelijk geweest van donaties en sponsoren.

Het fundraisingsevenement heeft een driedelig karakter:

1. Huldiging van een tiental jonge muziekambassadeurs die met prachtige resultaten Suriname hebben vertegenwoordigd op bovengenoemde Internationale songfestivals;

2. De vertegenwoordigers van de aanwezige pers en andere instanties informatie verschaffen over het werk van de Stichting en het belang van participatie van Suriname aan regionale activiteiten ten behoeve van jeugdig zangtalent;

3. De launch van de fundraisingscampagne “ wan SRD fu pot’ skoro p’kin singi na hey” ten behoeve van de buitenlandse afvaardigingen alsook de jaarlijkse organisatie van een internationaal scholieren songfestival in Suriname.