fbpx

Projekta organiseert virtuele ontmoeting community en national level organisaties tegen geweld

GFC NIEUWS- Op 26 augustus organiseerde Projekta een virtuele kennismaking tussen gemeenschapsorganisaties en organisaties die zich op nationaal niveau bezig houden met de strijd tegen geweld tegen kinderen, seksueel en huiselijk geweld.
Deze activiteit is onderdeel van het programma ‘Hear Us Now (HUN): Bringing the Voices of Local Communities into the National Dialogue against Domestic and Sexual Violence’ dat Projekta begin 2019 gestart is met financiële ondersteuning van het European Instrument for Democracy & Human Rights (EIDHR).
Tijdens deze kennismaking werd ook het concept peer-to-peer coaching in de praktijk gebracht, waarbij de lokale organisaties hun ervaringen konden delen en vragen konden stellen aan de experts van de meer ervaren organisaties.
Aan deze interactieve online meeting deden 47 personen van 22 organisaties mee, waaronder de gemeenschapsorganisaties Stibula, Sari en The Hub, en national level organisaties zoals Surinaamse Vereniging voor Psychologen en Orthopedagogen, Youth Advocacy Movement (YAM), Stichting tehuis voor vrouwen in crisissituaties (STICRIS) en Stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische Bijstand voor vrouwen.
Vragen, advies en inzichten tijdens kennismaking
De vragenronde heeft veel waardevolle informatie en inzichten opgeleverd. De vragen waar de gemeenschapsorganisaties antwoord op zochten bleken zich op drie vlakken te concentreren: opvang, juridische bijstand/justitie; jongeren engagement/outreach; stigma van slachtoffers.
Tijdens de uitwisseling van ervaringen bleek onder andere dat er een gap is in de hulpverlening voor jongeren tussen de 17 en 21 jaar. Wanneer zij geconfronteerd worden met huiselijk geweld, of bijvoorbeeld door hun ouders op straat worden gezet, zijn er nauwelijks plekken waar zij terecht kunnen voor hulp of (kort) verblijf.
Eén van de community leiders die werkt op Latour gaf aan dat deze problematiek de afgelopen maanden verergerd is, omdat vanwege de maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, de vrijheid en mogelijkheid van deze jongeren om sociale activiteiten te ondernemen en zich te ontspannen ernstig beperkt is.
De andere gemeenschapswerkers beamen dit: de problemen waarmee ze geconfronteerd worden, blijven zich, in deze Covid-19 situatie, opstapelen. De stress van ouders slaat (soms letterlijk) over op hun kinderen of op elkaar. Ook al zijn er geen landelijke officiële cijfers bekend, het aantal gevallen van huiselijk geweld is in deze periode toegenomen.
Er is ook meer bewustwording nodig over seksueel geweld, want er is nog steeds sprake van stigmatisering van slachtoffers van seksuele mishandeling. Een organisatie die zich ontfermt over meisjes die seksueel misbruikt zijn, staat geregeld voor een dilemma: hoe kun financiële middelen binnenhalen voor de nodige professionele begeleiding van kinderen en jongeren zonder dat de hele samenleving weet dat het kind misbruikt is.
Omdat alle aanwezigen het erover eens waren dat wegwerken van dit stigma decennia kan duren, zal de focus moeten liggen op het vergroten van de weerbaarheid van slachtoffers.
Behalve de uitwisseling van deze ervaringen, zijn er ook tips gegeven over telefonische hulplijnen, opvang voor acute gevallen van geweld, en juridische bijstand voor senioren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld op financieel gebied (bijvoorbeeld dat hun kinderen hun AOV inpikken).
Lobby & advocacy tegen geweld
Het doel van het HUN-programma is tweeledig: om community organisaties te kunnen laten werken in hun eigen omgeving aan tegengaan van geweld, en dat de stem van gemeenschappen ook gehoord wordt in nationale discussies en beleid ten aanzien van geweld.
Zo is er een toolkit ontwikkeld met verschillende bewustwordingsproducten waaronder spelletjes, zelftesten en quizzen, handleidingen en folders die de gemeenschapsorganisaties kunnen gebruiken in hun eigen omgeving.
In het kader van lobby & advocacy zijn de deelnemers getraind en begeleid om hun eigen verhaal te vertellen; zodat zij de realiteit van de gemeenschap vanuit hun beleving delen met anderen, ook de beleidsmakers. Tijdens het nationale seminar over Mensenrechten in november 2019 hebben vier organisaties de bevindingen van hun lokale onderzoeken gepresenteerd.
In februari 2020 hebben de organisaties besproken welke rol zij kunnen en willen spelen in de strijd tegen geweld en wat zij daarvoor nodig hebben. Ondanks dat het beoogde vervolgtraject vanwege Covid-19 zich noodgedwongen verder online voortzette, is het resultaat een prioriteitenlijst van acties die nodig zijn om geweld uit te bannen die door 36 lokale en nationale organisaties is samengesteld en ondertekend. Deze lijst zal binnenkort tijdens een virtuele bijeenkomst worden aangeboden aan beleidsmakers en andere stakeholders.
Al was het niet de intentie om een formeel netwerk te starten, toch is er tijdens de virtuele meeting een basis gelegd voor waardevolle samenwerkingsverbanden. Directeur van Projekta Sharda Ganga, die optrad als facilitator van de virtuele meeting, concludeerde tevreden: “Netwerken is een werkwoord, en er is vanavond gewerkt!”

BEKIJK OOK
Suriname debuteert op Centraal-Amerikaanse en Caribische bodybuilding- en fitnesskampioenschappen