fbpx
Projekta organiseert training ‘Online Hulpverlening’

GFC NIEUWS- Op woensdag 24 juni zijn de community werkers binnen het ‘Hear Us Now’ project, gestart met een training Online Hulpverlening.

Deze training moet de community organisaties in staat stellen om ook tijdens deze COVID-19 periode hulp te kunnen verlenen, omdat hun doelgroep en andere kwetsbare personen ze nu nog harder nodig hebben.

De training Online Hulpverlening wordt, in opdracht van Projekta, verzorgd door Carla Bakboord, van Women Rights Center, via het platform Zoom.

Community organisaties binnen het ‘Hear Us Now’ project zijn, na het volgen van een intensieve training over verschillende facetten van het tegengaan van huiselijk en seksueel geweld (inclusief kindermishandeling), vanaf september 2019 bezig in de buurten en de gemeenschappen waar zij werken, activiteiten uit te voeren om de bewustwording over huiselijk geweld en kindermishandeling te vergroten.

Naast speciale activiteiten zoals sportdagen waarbij ook voorlichting werd gegeven over geweld, en voorlichtingssessies voor bijvoorbeeld ouders of voor scholieren, waren enkele van de deelnemende organisaties ook bezig met het incorporeren van bewustwording en hulpverlening in hun reguliere activiteiten, zoals vaste maandelijkse praatdagen.

Ze waren nog druk bezig toen in maart COVID-19 uitbrak in Suriname. Door de COVID 19 maatregelen zijn alle geplande bewustwordingsactiviteiten stil komen te staan. Buurtorganisaties, (sport)scholen etc. die voor velen een veilige plek waren zijn nu helaas ook gesloten.

Echter blijft, juist in deze periode, bewustwording over seksueel en huiselijk geweld noodzakelijk, evenals hulp voor slachtoffers. Door de lockdown zijn mogelijkheden voor hulp zoeken verminderd, maar is de kans op geweld ook groter door meer contact met de plegers, en andere factoren die bijdragen aan geweld, zoals stress etc.

De eerste trainingssessie was vooral een opfrissessie, er is wederom gekeken naar wat huiselijk geweld precies is. Daarnaast is de trainer ingegaan op het belang van het opstellen van een diagnose alvorens er bepaald kan worden wat voor hulp verleend kan en moet worden. In de training is er veel ruimte voor praktische voorbeelden, zodat de community werkers meer inzicht krijgen over het gedrag van onder andere plegers.

Uit onderzoek is gebleken dat plegers van huiselijk geweld over het algemeen ook het slachtoffer zijn geworden van geweld in hun jongere jaren. Een deelnemer vroeg zich af: “wanneer is iemand (in de meeste gevallen een man) ready om een gezin te kunnen starten als hij in zijn jongere jaren zelf geweld heeft meegemaakt?”.

Tijdens de discussie werd het voorstel gedaan dat er bijvoorbeeld standaard vragen over geweld moeten zijn die religieuze of andere counselors kunnen gebruiken bij het counselen van partners die een gezin willen starten of in het huwelijk willen treden. Hierdoor zouden mensen die geweld meegemaakt hebben als kind, vroegtijdig hulp kunnen zoeken om geweld binnen hun eigen gezinnen te voorkomen.

Na deze eerste trainingsdag gaat trainer Carla Bakboord in de komende sessies vooral in op hoe je het best online hulpverlening kan bieden via WhatsApp, Facebook etc. Daarnaast wordt een netwerk in kaart gebracht voor het doorverwijzen van slachtoffers tijdens deze COVID-19 pandemie. De deelnemers kregen dan ook flink wat huiswerk mee van de trainer.

Aan deze Training Online Hulpverlening doen 18 community werkers mee van 9 organisaties uit verschillende districten zoals Paramaribo, Nickerie, Commewijne en Para. De community werkers zijn erg enthousiast toch nog hulp te kunnen verlenen ondanks de uitdagingen en beperkingen die de COVID-19-pandemie met zich mee heeft gebracht.

Vanwege het grote aantal aanmeldingen zal er waarschijnlijk een tweede training worden verzorgd. De training wordt gehouden in het kader van het programma “Hear Us Now”dat gefinancierd wordt door de European Fund for Democracy and Human Rights en uitgevoerd door Stichting Projekta.

Meer nieuws

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…