Project voor verbetering milieubeheer in mijnbouwsector Suriname

Vorig jaar mei heeft de overheid van Suriname het projectdocument getekend voor verbetering van het milieubeheer in de mijnbouwsector van Suriname, met de nadruk op ambachtelijke en kleinschalige goudwinning.

Het project dat officieel de naam draagt “Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with Emphasis on Artisanal and Small-Scale Gold Mining” (EMSAGS) is een zeven-jarig project, dat voornamelijk gefinancierd wordt door de Global Enviroment Facility (GEF), met tussenkomst van de UNDP voor een bedrag van US$ 7,589,041.

De ondertekende partijen zijn: het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en de United Nations Development Programme (UNDP),

Er zijn ook andere lokale en internationale organisaties die hun bijdrage leveren met niet-financiële middelen. Deze bijdrage in geld uitgedrukt, behelst een totaal bedrag van US$ 29,721,041.

Uitvoering De uitvoering ligt bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het NIMOS. Voor het dagelijks beheer is er een Project Management Unit (PMU) bemensd, die werkt onder toezicht van een Project Board (PB).

De PB wordt voorgezeten door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en bestaat verder uit vertegenwoordigers van de UNDP, het NIMOS, het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen Coördinatie Milieu.

Doelstellingen

Het project streeft naar het verbeteren van het milieubeheer van de mijnbouw in Suriname, met name de kleinschalige goudwinning, die wordt gezien als de grootste veroorzaker van de ontbossing in het land, en bijdraagt aan het verlies van biodiversiteit (door aantasting van de leefomgeving van dieren en planten en vervuiling), klimaatverandering (via ontbossing) en niet-duurzame land-, water- en bosbeheer.

Het project zal ingaan op beleid en institutionele beperkingen, en werken aan verbetering van het beheer van de sector, maar ook het creëren van een gunstig klimaat voor de verspreiding van ecologisch verantwoorde mijnbouw praktijken zal aan de orde komen.

De vier hoofdactiviteiten van dit project zijn:

• Institutionele versterking, verbeterde coördinatie en beschikbaarheid van fondsen voor milieu beheer van zelfstandige en kleinschalige goudwinning;
• Versterking van beleid voor beheer en controle van milieu invloeden als gevolg van zelfstandige en kleinschalige goudwinning;
• Introductie en gebruik van milieuverantwoorde mijnbouwpraktijken en technologieën;
• Kennis en informatie uitwisseling op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Overige berichten