Project voor preventie HIV/aids en toegankelijker maken testmogelijkheden

Het project ‘Improving access to HIV/AIDS, prevention, screening, linkage to care and retention in care for population living along the French-Guyana and Suriname border’ vond deze week plaats. Het gaat binnen dit project om de preventie van HIV/AIDS en het beschikbaar stellen en toegankelijker maken van testmogelijkheden.

Dit project wordt door het Surinaamse Rode Kruis in samenwerking met AIDES uitgevoerd.

De financiering voor dit project is afkomstig van 3 donoren te weten: het Franse Agentschap voor Ontwikkeling en Particuliere fondsen (AFD), AIDES en Janssen en Johnson & Johnson.

Dit project duurt 3 jaar en heeft als werkgebied District Marowijne en Sipaliwini startende bij Moengo en de omliggende dorpen, Albina en omliggende dorpen, Galibi en ook de dorpen langs de rivier tot en met Stoelmanseiland.

De dag werd officieel geopend door de voorzitters van beide organisaties, mevr Marja Naarendorp van het Surinaamse Rode Kruis en dhr Aurelien Beaucamp van AIDES. Namens het Ministerie van Volksgezondheid richtte mevrouw Monique Holtuin het woord tot de aanwezigen, gevolgd door de Franse Ambassadeur van Frankrijk in Suriname Z.E. Antoine Joly.

Na een presentatie over het Surinaamse Rode Kruis alsook AIDES, werd het project gepresenteerd door de projectcoordinatoren van beide organisaties, waarbij men ook aangaf wat er al is gedaan op voornamelijk Surinaams grondgebied en ook de vervolgstappen.

Hoogtepunt gisteren was het installeren van een ‘Steering Committee’ bestaande uit personen van het Surinaamse Rode Kruis, Ministerie van Volksgezondheid, RGD, RO, AIDES en andere relevante actoren zowel uit Suriname als uit Frans-Guyana, door de twee directeuren van beide organisaties Thea Smith van het Surinaamse Rode kruis en Marc Dixneuf van AIDES. Deze commissie zal worden voorgezeten door Sylvia Jacobi, Health Officer bij het Surinaamse Rode Kruis.

Onder de aanwezigen waren van beide landen: gezagsdragers van de verschillende dorpen, vertegenwoordigers van de ministeries van VGZ, RO en Onderwijs, JusPol, RGD, het bedrijfsleven alsook de verschillende vrouwenorganisaties en ook NGO’s die al jaren werken op het gebied van HIV zoals Chances For Life, He and HIV+, Big Five Foundation, Double Positive, Mama-bobi, Hospitaal in Cayenne/Saint-Laurent.

Het Surinaamse Rode Kruis zal binnen dit project nagaan met wie, hoe en wanneer er samengewerkt kan worden omdat zij geloven in de kracht van samenwerken.

Foto: kapitein van Langaman kondre stelt een vraag
(GFC)

Overige berichten