Project ‘Sranan Uma Kon Teki Leri, Want OoKtu Yu É Teri’ te Brownsweg

GFC NIEUWS- In verband met de organisatiedoelstellingen, die betrekking hebben tot Maternal and Child Health, heeft de organisatie Rotaract Club of F.R.E.S.H. op 29 februari een gemeenschapsproject over zwangerschapsrisico’s uitgevoerd in het dorp Nieuw Ganzee te Brownsweg.
Dit project was in samenwerking met de stichting Medische Zending Primary Health Care.
Het project had de pakkende titel ‘Sranan Uma Kon Teki Leri, Want OoKtu Yu É Teri’. Dit beoogde diverse zwangerschapsrisico’s, in het bijzonder zwangerschaphypertensie en anemie.
Het doel van dit project was om positieve bijdrage te leveren aan het maternale welzijn van vrouwen in de reproductieve leeftijd.
De dag is begonnen met verschillende medische testen, de vrouwen werden in de gelegenheid gesteld om nuchter de bloeddruk te meten, glucose te prikken en de HB te testen. Deze metingen werden uitgevoerd door de Gezondheidszorg Assistenten van polikliniek Brownsberg. Na de metingen kregen de vrouwen een klein ontbijt en mochten plaatsnemen voor de volgende informatie sessies.
De inleiders voor de eerste interactieve infosessie waren verloskundigen Griselda van der Leeuw en Rilia Deekman. Zij legden de nadruk op juiste voedingskeuzes maken tijdens de zwangerschap.
De dag vervolgde met een interessante infosessie over zwangerschapsanemie door Myra Sairras. Om de dag af te sluiten heeft Debra Bustamente gesproken over zwangerschapshypertensie.
Het traject voor het uitzetten van dit project heeft 3 maanden geduurd en was zeker niet mogelijk door zonder de steun van het Surinaams bedrijfsleven. Enkele klinkende namen zijn de Inter-American Development Bank, Assuria Verzekeringen, Caribbean beverages, Fernandes Bakkerij, Fernandes Bottling Company, Rosebel Gold Mines en Staatsolie.
Met het noemen van deze sponsoren wilt de Rotaract Club of F.R.E.S.H benadrukken dat we samen kunnen werken naar een mooier Suriname.
De Rotaract Club of F.R.E.S.H is een niet gouvernementele dochterorganisatie van de Rotary Club of Paramaribo Residence en bestaat uit young professionals in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 30 jaar, die zich reeds 9 jaar dienstbaar stelt voor de gemeenschap.
De dienstbaarheid uit zich middels het organiseren van projecten die de Surinaamse en internationale gemeenschap ten goede komen.