fbpx

Project Ouderparticipatie EBGS Brokopondo

Momenteel wordt op verzoek van Stichting Onderwijs der EBGS een pilotproject Ouderparticipatie EBGS Brokopondo uitgevoerd op zes GLO – scholen in Brokopondo.

Het doel van dit project is om eind 2015 op elk van deze zes scholen een goed functionerende oudercommissie te hebben, om zo de samenwerking tussen ouders/verzorgers en school te verbeteren en te optimaliseren. Implementatie op de overige GLO – scholen van de EBGS zal hierna worden bekeken.

Stichting Projekten gelooft in Ouderparticipatie als sleutel tot ontwikkeling van onze kinderen en timmert daarom al een aantal jaren hiermee aan de weg, schrijft de stichting op haar website.

In februari 2015 is hiermee een start gemaakt te weten op de volgende scholen:

– EBGS Balingsoela te Balingsoela
– F.J. Prijorschool te Tapoeripa
– R. Schmidtschool te Brownsweg
– J. Kwamieschool te Nw. Koffiekamp
– D. IJveraarschool te Klaaskreek
– W.A. Liefdeschool te Marchallkreek

Per school wordt een aantal ouders/ verzorgers en maximaal twee leerkrachten tot en met juli 2015, twee maal per maand door plaatselijke trainers getraind om te kunnen functioneren in een oudercommissie. Er worden tijdens de trainingen vaardigheden bijgebracht in liefdevol opvoeden en effectief communiceren, ook wordt er in ouderpraatgroepen over diverse onderwerpen die de ouders raken, gesproken en gediscussieerd.

Na installatie van de oudercommissies op deze scholen zullen deze tot eind december 2015 door de trainers worden gecoacht.

De trainers wonen en werken in deze gebieden en zijn bekend met de mensen en met wat ze bezighoudt. Gedurende de gehele periode traint het Projectteam Ouderparticipatie van Stichting Projekten deze trainers, die daardoor de nodige deskundigheid ontwikkelen en ondersteuning ontvangen om aan de slag te gaan.

Ouders/verzorgers en de school hebben een ondersteunende en complementerende rol als het gaat om de positieve ontwikkeling van het kind. Een liefdevolle benadering en effectieve, respectvolle communicatie staan centraal in dit geheel en vormen de sleutel tot een succesvolle relatie met het kind, waardoor het leren wordt vergemakkelijkt.

Het Centraal Orgaan Ouderparticipatie is opgericht en er zijn door de jaren heen verschillende ouderpraatgroep activiteiten in diverse wijken in Paramaribo uitgevoerd. Ook is in opdracht van het MinOV in 2013/2014 een pilot-project Ouderparticipatie verzorgd op 45 scholen verdeeld over alle districten, met als doel het vormen van oudercommissies op de scholen.

Overige berichten