Programmasturingscomité moet concurrentievermogen landbouwsector opvoeren

Het programmasturingscomité van de “Agriculture Competitiveness Program” dat door de International Development Bank (IDB) wordt gefinancierd, is recentelijk geïnstalleerd op het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Dit comité is ingesteld met de bedoeling om bij te dragen tot het perfectioneren van het concurrentievermogen van de landbouwsector.

Dit zal moeten gebeuren door verbetering van de gezondheid van dieren, planten en voedselveiligheid, en verbetering van diensten voor landbouwonderzoek en technologieoverdracht.

Het comité onder voorzitterschap van de directeur van het ministerie van LVV, Djoemadie Kasanmoesdiran, zal de ondersteuning geven in onder andere het toezicht houden op de effectieve verwezenlijking van de strategische doelstellingen van het programma voor de voortgang en resultaten periodiek te beoordelen. Verder zal een bijdrage geleverd worden aan de coördinatie van de projecten binnen het programma met externe donoren en andere organisaties, meldt LVV.

In het kader van de uitvoering van dit project is verder de Project Executing Unit (PEU) opgezet die zal fungeren als de trekker waarmee het ministerie van LVV zijn taken en verantwoordelijkheden binnen het programma zal vervullen. Zo ook als het contact- en coördinatiepunt voor de verschillende administratieve, financiële en technische afdelingen van het ministerie, de IDB en andere organisaties.(GFC)