Programma versterking bankwezen op komst

GFC NIEUWSREDACTIE- In het begrotingsjaar 2022 komt er een programma voor versterking en verbetering van het bankwezen, waarbij de Centrale Bank, een sterkere rol zal spelen in het bevorderen van het geld- en kapitaalverkeer, maar ook in het waarborgen van financiële stabiliteit.

“Dit vergt allereerst, dat de Centrale Bank van Suriname zelf haar capaciteit en gezag weder opbouwt, daar is al mee begonnen, in goede samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning.”

Dit heeft president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, vandaag gezegd tijdens zijn jaarrede in De Nationale Assemblee.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Twee kinderen jonger dan 11 jaar binnen 3 dagen overleden aan COVID-19

“In dat kader is afgesproken, dat de overheid een deel van de rente van haar schuld bij de Centrale Bank terugbetaalt, zodat de kapitaalspositie van de Bank versterkt, en zij beter in staat gesteld wordt haar monetaire beleid onafhankelijk te voeren. Er zijn nog een aantal uitdagingen voor onze financieel-economische situatie”, aldus de Surinaamse regeringsleider.

Het staatshoofd zegt dat de herschikking van schulden, in de eindfase verkeert. “Niettemin blijven de rentebetalingen en schuldaflossingen, de komende jaren zwaar op de begroting drukken. Het betekent, dat er gewoon minder geld op de begroting zal zijn, dat voor financiering van economische groei kan worden aangewend.”

“Met het prudent beleid, dat tot nu toe gevoerd is, zal het tekort op de begroting in 2022 niettemin verder teruggedrongen worden, en wel van 10,5% van het BBP naar 2,6%. Dit vergt wel, dat er aan de inkomstenkant hard gewerkt moet worden, hetgeen door de hervormingen, naar verwachting ook beter zal lukken, en de uitgaven steeds goed verantwoord moeten zijn.”

Het staatshoofd zegt dat dit beleid erin zal resulteren dat de wisselkoers ook het komend jaar vrij stabiel zal blijven, hetgeen betekent, dat iedereen weer beter kan plannen. De belangrijkste aanpassingen in onze economie, zijn inmiddels doorgevoerd.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER