Proeve niet acceptabel voor de NPS

GFC NIEUWS- De voordracht van Sigmund Proeve als waarnemend governor van de Centrale Bank door de regering wordt door de NPS volstrekt afgewezen.
De NPS brengt in herinnering dat de heer Proeve persoonlijk verantwoordelijk is geweest voor de financiële crisis bij De Surinaamsche Bank op grond waarvan hij ontslagen is.
“De NDP-regering lijkt niet te kunnen begrijpen dat het terugwinnen van het vertrouwen in de Centrale Bank en ons financieel systeem alleen kan geschieden door een onbevlekte en integere deskundige kandidaat naar voren te schuiven die de ruimte krijgt om vooral onafhankelijk te functioneren.”
Een ander punt van zorg voor de NPS is de vermoedelijke verwevenheid tussen de zakelijke activiteiten van de president commissaris, Vidjai Kirpalani en Proeve die mogelijk als niet bevorderlijk worden geacht voor de onafhankelijke positie van de bank.
“Deze voordracht geeft weinig hoop. Het draagt het risico in zich dat de economische rampspoed die het huidig beleid teweeg heeft gebracht alleen maar zal toenemen.”