fbpx

Productiefonds voor importvervanging

GFC NIEUWS- Om ervoor te zorgen dat Suriname sterker komt uit de COVID-19-crisis, heeft de regering een Productiefonds van SRD 300 miljoen ingesteld voor lokale productiebedrijven.
Dit, naast het Noodfonds SRD 400 miljoen voor acute noodhulp. Financiënminister Hoefdraad zegt dat de COVID-19-pandemie een crisis is die ook kansen met zich meebrengt.
Vanuit de gedachte ‘wan ogri tjar wan bun’, zal aan lokale ondernemers en producenten die het hardst getroffen zijn, ondersteuning worden geboden om hun productie op te voeren. Het streven is om te komen tot importvervanging en exportbevordering.
Het Productiefonds heeft een startkapitaal van SRD 300 miljoen. Uit dit fonds zal kunnen worden geleend tegen 3 procent rente met een grace period van 1 jaar. Dit, tegen vooraf vastgestelde aanmerkings- en leencriteria. Beheer en toezicht van het fonds worden gevoerd door een commissie met vertegenwoordigers van de vakbeweging, (RAVAKSUR), het bedrijfsleven (VSB EN ASFA), en de overheid (Financiën, HIT, LVV, Arbeid). Het fonds zal worden geoperationaliseerd door een staatsbank.
Overige ondersteuningsmaatregelen
Overige maatregelen ter ondersteuning en versterking van de lokale productiesector zijn:
– Het aansterken van de economische bedrijvigheid door het verlenen van investerings-, krediet-, belasting-, en export faciliteiten, aan vooral bedrijven die de diversificatie van onze economie bevorderen zoals agrarische, toerisme, ICT en dienstverlenende bedrijven;
– Instelling Productie Fonds van totaal SRD 300 miljoen in tranches van SRD 50 miljoen via de staatsbanken voor investeringen in Kleine en Middelgrote Ondernemingen;
– Importbeperkende maatregelen ter stimulering van lokale productie; garandering van valuta voor noodzakelijke inputs;
– Het reduceren van bepaalde kosten zoals de baggerfees voor de scheepvaart;
– Support aan staatsbedrijven in distress.
Met het Productiefonds zal alternatief lokaal ondernemerschap worden gestimuleerd, en de zelfwerkzaamheid, verdere diversifiëring van de economie en importvervanging aangemoedigd. Voorkeur sectoren zijn de agrarische sector en toerisme.
Agrarische teelt en -verwerking krijgen een extra ondersteuning, zodat lokale en gezonde voeding binnen alle gelederen van de samenleving beschikbaar zijn. Ook zijn voorstellen gedaan om gedurende de partiële lock-down toeristische plekken en oorden te laten opknappen en uitbreiden, als voorbereiding op de toeristen influx na de COVID-19-pandemie.
Vergunningen, deviezenbeschikbaarheid en andere randvoorwaarden voor stimulering lokale productie die in het kader van het Noodfonds door de overheid zullen worden gefaciliteerd zijn:
– Reduceren van de baggerfee op constructiemateriaal
– Importbeperkende en prioritering van maatregelen ter stimulering van de lokale productie voor de Ministeries van HIT en LVV;
– Garanderen van valuta voor inputs van lokale productie HIT LVV;
– Garanderen van essentiële consumptie en medische goederen, zoals babyvoeding, meelgrondstoffen, medicamenten, inputs voor het ministerie van LVV.
Onder alle omstandigheden is de focus is op het in stand houden van arbeidsplaatsen, creatie van nieuwe arbeidsplekken, omscholingen/ bij-training.

BEKIJK OOK
President roept jarige CLAD op uitdagingen aan te gaan