fbpx

Productie melk binnen 7 jaar drastisch afgenomen

GFC NIEUWS-De productie van melk is binnen 7 jaren tijd drastisch afgenomen.

Dit kwam naar voren tijdens een officieel bezoek van het bestuur van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren(VSMB) aan minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De minister heeft zich door het bestuur van de VSMB laten informeren over de huidige stand van zaken binnen de melkveesector.

Het bestuur van de VSMB heeft tijdens het onderhoud op 24 september aangegeven dat de sector sterk achteruit gaat.

Van 15.000 liters melk per dag, wordt nu ongeveer 6.000 liters op dag basis geleverd aan de Melkcentrale. Dit heeft onder meer te maken met de opkoopprijs van rauwe melk.

Als een prijsaanpassing uitblijft, kan de productie verder terugvallen. De boeren geven aan dat producten als bijvoer, medicamenten, fokmateriaal en melkmachines uit het buitenland moeten worden gehaald.

De prijzen van palen en draad voor omrastering van de weilanden blijven alsmaar stijgen. De melkboeren zijn niet tevreden over de opkoopprijs van SRD 3,75 voor een liter melk bij een vetgehalte van 3.3 met een uitloop naar 4,04 bij een hoger vetgehalte.

De minister heeft beloofd, om spoedig met de stakeholders aan tafel te zitten om een kostprijscalculatie te maken en op basis daarvan te praten over een prijsaanpassing.

Het ministerie zal zorgdragen voor spermarietjes ten behoeve van de kunstmatige inseminatie (KI). KI wordt toegepast om rassen te verbeteren. Het is een proces waarbij zaadcellen van stieren worden gecollecteerd, verdund, en ingevroren. Wanneer een koe tochtig is, worden deze zaadcellen ingebracht in haar baarmoeder.

BEKIJK OOK
Ministerie EZ: consumenten moeten geen snoep accepteren als kleingeld

Voor ons land is het beleid erop gericht om de vleeskwaliteit van het slachtvee te verbeteren en de efficiëntie bij het melkvee te verhogen. De minister heeft tijdens de bespreking aangeboden dat de melkboeren medio november 2019, de Goede Agrarische Praktijken (GAP) trainingen kunnen volgen, zodat zij volgens de juiste standaarden kunnen produceren.

Minister Parmessar heeft aangegeven alle stakeholders te betrekken als het gaat om het agrarische beleid. Het ministerie heeft als taak, de sector te faciliteren en de stakeholders maken daar integraal deel van uit. Het streven van het ministerie is om een eenduidig beleid te voeren, om zodoende de productie in de agrarische sector te verhogen. Belangrijk is dat een ieder één richting opkijkt.

De melkboeren waren tijdens de bespreking vertegenwoordigd door Edmond Blufpand, Eric Sowma, en Ramon Sanches. Eveneens waren aanwezig de fungerend directeur van LVV, Ashween Ramdin,

Onderdirecteur Veeteelt, Virginia Popken, Veeteelt deskundige, Gerard Tjon A San en de beleidsadviseur, Jaswant Sahtoe. Vanuit de leiding van de Melkcentrale zaten aan, de directeur, Dew Sitaram en Finance Manager Dharna Hardajal.