fbpx

Proces inschrijvingen investeerders PPPP-Brownsberg on-hold vanwege coronapandemie

GFC NIEUWS- De officiële launch van het Public Private People Partnership project (PPPP) voor het Brownsberg Natuur Park vond plaats op 15 maart en had een aangepaste inschrijvingstijd tot eind april.
Dit traject was ingezet vóór de coronapandemie die ons allen verraste. In het PPPP-traject voor Brownsberg bestond de mogelijkheid voor private bedrijven om zich aan te melden en na selectie, een volledig uitgewerkt business- en marketingplan in te dienen om het Brownsbergplateau, dat onder beheer van STINASU valt, in een nieuwe beheersvorm, voor langere tijd te managen.
Het PPPP-inschrijvingsproces voor bedrijven in het kader van Brownsberg, dat nu on-hold gezet is, hopen de organisaties in november 2020 weer op te starten met een nieuwe oproep voor inschrijving aan bedrijven die hierin willen investeren; natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van de COVID-crisis.
In dit proces, werkt STINASU nauw samen met Conservation International Suriname (CIS), het ministerie van HI&T, toerismeorganisaties en de lokale gemeenschap. Suriname is op dit moment een van de weinige ‘COVID-19 vrije’ landen. Dit zal ook een kans op voordeel bij het nieuwe, ‘post-COVID-19 toerisme’ kunnen betekenen.
Om het zo te houden, zal een snelle uitwerking van toeristische regels nodig zijn, die toeristen, die COVID-19-vrij zijn, toelaat om te reizen door ons land. Dat vergt een stukje beleid dat gericht is op (her-) evaluatie, groei van de toerisme- en horecasector, oplossen van knelpunten, en het benutten van mogelijkheden in combinatie met waarborging volksgezondheid.
Door de coronapandemie, zullen in dat kader, de nieuwe investeringen die voor Brownsweg waren verwacht, worden uitgesteld tot zeker november. Dat houdt ook in dat alle infrastructuurprojecten vertraging zullen oplopen, wat gevolgen zal hebben voor de economische activiteit in dit gebied.
Bedrijven en huishoudens die afhankelijk zijn van de waardeketen van reizen en toerisme, bijvoorbeeld hotels, restaurants, transport- en touroperators, hebben hier allemaal onder te lijden. Tegelijkertijd wordt er nagedacht hoe de schade te beperken en hoe deze ‘down’-periode te gebruiken om basisvoorwaarden te scheppen en te verbeteren voor de toekomst.
Een van de beleidsgedachten vanuit HI&T en de toerismeorganisaties, zal zijn het lokaal toerisme stimuleren om de sector enigszins levend te houden. Daarbij wordt ook gewerkt aaneen zowel een COVID-19 herstelplan als een COVID-19 gedragscode die tot economisch herstel van de sector zullen leiden met waarborging van de gezondheid van mens en dier.

BEKIJK OOK
Santokhi voert bilateraal overleg met Canada