Problemen pluimveesector houden maar niet op

GFC NIEUWSREDACTIE- De Coöperatieve Vereniging Pluimveeboeren Suriname (CVPS) is ontstemd.

Bij leden van deze organisatie is bekend geworden dat de dispensatiebrieven alleen via het ministerie van Justitie en Politie verstrekt zullen worden.

Bij de vorige verstrekking hebben leden maar ook zij die geen lid van de organisatie zijn heel moeizaam tot niet over een dispensatiebrief of pasje kunnen beschikken. Toen liep de toewijzing alsook de verstrekking via verschillende overheidsinstanties. De huidige werkwijze via 1 punt zou ook goed kunnen verlopen als verschillende sectoren en zeker de minister van LVV gehoord zou worden.

De organisatie heeft nadat zij haar beklag hierover heeft gedaan bij minister Sewdien van LVV te horen gekregen dat ook zij over dit vraagstuk overhoop zitten met Justitie en Politie.

De CVPS is toen medegedeeld dat de minister himself herhaaldelijk aan de verantwoordelijken van het ministerie van Justitie en Politie heeft gevraagd om rekening te houden met een ieder die zich bezighoudt met de productie van voedsel en de regelmatige distributie van het geproduceerde.

Dat blijkt aan dovemansoren gezegd te zijn, want tot op heden kan het ministerie van LVV geen gehoor krijgen van Juspol dat zulks op een ordentelijke en juiste manier gedaan zal worden voor onze voedselproducenten. Eigenlijk wordt de minister van LVV helemaal niet gekend in deze, is de conclusie van CVPS.

Minister Sewdien heeft daarom dan ook besloten om een ieder in de landbouw, veeteelt en visserij sector die het nodig acht om dispensatie te krijgen tijdens de lockdown momenten van een dispensatiebrief te voorzien als het ook gebleken is dat de aanvraag terecht is. Hierdoor worden eigenaars van pluimveebedrijven en hun medewerkers in de gelegenheid gesteld om tijdens de lockdown gewoon hun dagelijkse werkzaamheden te kunnen verrichten.

De CVPS heeft de kleine- en middelgrote bedrijven ook verzocht om een minimaal aan medewerkers tijdens deze lockdown momenten aan het werk te laten komen zodat de maatregelen om de verdere verspreiding van het virus ook met succes te helpen indammen. Onze leden hebben hiermee ingestemd.

De boeren die bij hun kippenhokken wonen de zogeheten familiebedrijven die hebben geen dispensatie aangevraagd maar ook zij die op hun terrein werknemers (vaak genoeg Cubanen en Haitianen huisvesten) woonachtig hebben en alle andere pluimveewerkers die de naaste buren zijn van zo een pluimveebedrijf. Alle farms moeten door kunnen gaan met
de verzorging van de kippen.

Door dit fenomeen via de pers wereldkundig te maken hopen wij dat de overige kwekers en alle werkers in de pluimveesector maar ook onze landbouwers alsook vissers alsnog de dispensatie kunnen krijgen om de volgende lockdownmomenten wel hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Voor dit weekend zijn de bestaande dispensatiebrieven nog geldig.

De pluimveesector komt net uit een ander probleem met name de voerschaarste en wil geenszins weer belanden in een andere ellende. De kleine- en middelgrote kwekers hebben vanaf 2018 al genoeg verliezen geleden en zullen dit mogelijk verlies niet accepteren.

De advocaat van de CVPS is hierover al geïnformeerd om eventuele schade die haar leden zullen oplopen op het conto van het ministerie van Justitie en Politie te schrijven als de opsporingsambtenaren de uitgegeven dispensatiebrieven van LVV niet zullen accepteren. Dit betekent dus dat de boeren en hun medewerkers ervan weerhouden zullen worden om naar hun boerderij te gaan om aldaar hun werkzaamheden te verrichten.

Het overschot aan kip en wat ook aan zit te komen dat van ei wordt weer het zoveelste dilemma voor de pluimveesector.

Tot slot vindt de CVPS dat in deze het ministerie van LVV de bevoegdheid moet krijgen om dit soort dispensaties te moeten kunnen verstrekken omdat dit het ministerie is die de expertise heeft om te weten welke landbouw, veeteelt- en visboeren dispensatie moeten krijgen.

Overige berichten