Problemen gezondheidszorg ontstemmen NPS

Binnen de Nationale Partij Suriname (NPS) zijn er stemmen opgegaan om de huidige en ontstane problematiek in de gezondheidszorg krachtig af te wijzen. De NPS is de mening toegedaan dat de regering desnoods in Comité Generaal het parlement moet informeren wat er precies aan de hand is in de sector.

Op de discussiebijeenkomst van afgelopen 19 januari in Grun Dyari lieten de aanwezigen hun misnoegen de vrije loop en protesteerden tegen de situatie waarin de regering de gezondheidssector heeft doen belanden.

“De regering heeft populistische programma’s geïntroduceerd voorafgaand aan de verkiezingen van 2015 en is daarmee succesvol geweest om kiezers ervan te overtuigen dat er enorme verbeteringen zouden komen in onder anderen de gezondheidssector. Nu merken we dat de sector in grote en ernstige problemen is komen te verkeren”, menen ze.

De NPS concludeert dat je afspraken met de medici moet nakomen en niet telkens je afspraak moet willen herzien en zelfs helemaal niet nakomt.

“Onze huidige regering grossiert in het niet nakomen van betalingsafspraken en verwacht van dienstverleners dat men continu begrip moet tonen voor de precaire situatie waarin de regering is beland. De meeste problemen zijn terug te brengen naar het funeste financieel-economisch beleid van de regering”.

Er zal door de werkgroep Gezondheid van het wetenschappelijk instituut van de NPS, JAPIN, worden nagegaan wat er zou kunnen worden ondernomen om de problemen te helpen oplossen. Met onze gezondheid en de zorg valt niet te spotten, vinden de verontruste NPS’ers.

In de nieuwsbulletins van binnen- en buitenland wordt het trieste verhaal over de baby’s, die recent zijn komen te overlijden als gevolg van een ernstige ziekenhuis bacterie, breed uitgemeten. “Dat mag nooit meer gebeuren”, meent de partij.(GFC)

Overige berichten