fbpx

PRO wil tweede internationale luchthaven

De politieke organisatie PRO zal zich beijveren voor de aanleg van een tweede internationale luchthaven dichter bij Paramaribo, bijvoorbeeld in Commewijne of in de buurt van de grens tussen Wanica en Saramacca.

Dit kwam zaterdag naar voren tijdens de presentatie van de Ontwikkelingsvisie 2019 – 2044 van de partij. De ontwikkelingsvisie zal volgens de partij niet zozeer specifiek het bestuurlijk beleid weergeven maar meer, de visie, de kijk, de uitgangspunten, de richting c.q. de ideologie van de PRO gericht op de ontwikkeling van Suriname voor de lange termijn. De PRO heeft gekozen voor een periode van 25 jaar.

Zo vindt de partij dat de JAP luchthaven te ver van Paramaribo, Wanica en Commewijne ligt, de dichtsbevolkte districten van Suriname en de luchthaven aan de Doekhiweg in Paramaribo is te klein en daar bestaat geen mogelijkheid tot uitbreiding naar een internationale luchthaven.

Er moet nu echt een vliegveld komen, afgestemd op en ter beschikking van de ontwikkeling van Suriname. De JAP luchthaven was aangelegd door de Amerikanen om hun bauxiet gemakkelijk naar de VS te kunnen vervoeren. Dit vliegveld is dus niet aangelegd vanuit een ontwikkelingsvisie van en voor Suriname.

De JAP luchthaven zal dan bijvoorbeeld ingezet kunnen worden in een grootschalig ontwikkelingsplan van Para en Brokopondo om deze districten te ontwikkelen tot grote steden door op hen gerichte productie te ontwikkelen.

BEKIJK OOK
Man ingesloten voor twee afzonderlijke steekpartijen in Nickerie

Er moet ook nog een rivierhaven, zo niet zeehaven komen. De Surinamerivier is als gevolg van de omliggende woongemeenschappen niet de meest geschikte rivier voor het uitbreiden van de haven in verband met allerlei gevaarlijke stoffen die langs deze weg vervoerd worden. Ook hiervoor moet worden gekeken naar de mogelijkheden die de Commewijne-, de Coppename-rivier of andere rivieren te bieden hebben.

Wat de PRO betreft, kan een baai worden aangelegd of een kanaal worden gegraven. Het waternet van Suriname biedt legio mogelijkheden. De potentie van Suriname moet benut worden. De PRO zal die mogelijkheden onderzoeken en deze werkzaamheden uitvoeren in overleg met het volk en primair met de deskundigen van Suriname.

De Anton de Kom Universiteit kan wat de PRO betreft meer ingezet worden om de onderzoeken te doen die noodzakelijk zijn voor het maken van de noodzakelijke beleidskeuzes in het kader van de ontwikkeling van Suriname waarbij rekening moet worden gehouden het milieu niet onherstelbaar te beschadigen.