fbpx
PRO: Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand kroonstuk uitholling rechtsstaat

GFC NIEUWS- De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) constateert dat de Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand het kroonstuk vormt op de recente campagne tot uitholling van de rechtsstaat.

Het wetsvoorstel wordt behandeld op een moment, dat de noodzaak daartoe, niet op medische gronden gebleken is. Er is geen uitbraak of besmettingsgraad gebleken van een schaal die de ernstig beperkende maatregelen rechtvaardigen, als zulks ooit al het geval zou kunnen zijn.

Hoewel de wettekst, ten aanzien van financiën geformuleerd is, om de indruk te wekken, dat mocht de situatie dat de noodreserve, waarvan het de wettelijke taak van de regering was, deze voor te bereiden en op te bouwen, tekort zou schieten, zij uit andere normale middelen financiering tijdens de uitzondering zou kunnen regelen.

Echter gaat de wet veel verder dan dat. De wet stelt de belangrijkste wetgeving op zijn, die moet zorgen voor het veiligstellen van de belangrijkste middelen van de staat, zoals onroerend goed, mijnbouwrechten, goud- en kasreserves en aandelen van staatsbedrijven, door van de Bankwet en de Comptabiliteitswet af te wijken. Er staat ook met zoveel woorden, dat extra voorschotten en externe financieringen aangetrokken mogen worden, zonder voorwaarden of restricties te noemen, voor alles wat de regering ziet als het algemeen belang.

De grondrechten, die Hoofdstuk V van de Grondwet garandeert, worden door de wettekst en de toelichting erbij, voorwaardelijk gemaakt en ondergeschikt gesteld aan de vermeende uitzonderingstoestand. Een van de meest schrikbarende bevindingen, is dat er heel specifiek verwezen is naar de mogelijkheid om zelfs op verdragsrechtelijk vastgelegde mensenrechten af te wijzen.

De Partij voor Recht en Ontwikkeling stelt zich op het standpunt, dat de COVID pandemie, hoewel ernstig en ingrijpend, in geen enkele democratische rechtsstaat tot zulke verregaande beperkingen heeft geleid voor een dergelijk lange en onzekere periode en zonder de nodige waarborgen. Zij constateert dat vanuit het oogpunt van rechtsvergelijking. Zij constateert ook, dat door juiste toepassing van de bestaande regelgeving, alle maatregelen die tot nu toe afgekondigd zijn, uitvoerbaar en handhaafbaar zouden zijn en blijven. Zij komt tot de conclusie dat de beperking van mensenrechten en de vrijbrief tot wangedrag en verder financieel wanbeleid van de overheid, onacceptabel is en getuigt, van strijdigheid met de Grondwet in de zin van artikel 92 Grondwet.

Om die reden roept zij alle Assembleeleden op om zich maximaal te verzetten tegen aanname en alle Surinamers om de bescherming en naleving van de Grondwet en garantie grondrechten te eisen van een ieder, onder alle omstandigheden.

Tot slot wijst zij erop en waarschuwt zij allen die meewerken aan het schenden van de Grondwet, dat de parlementaire onschendbaarheid zich niet uitstrekt tot de misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten als vervat in Boek 2, Titel IV Wetboek van Strafrecht.

PRO zal zich in zetten voor de vervolging en berechting van iedere persoon die zich aan dergelijke misdrijven schuldig maakt, vooral onder misbruik van de huidige pandemie.

Meer nieuws

Dc Grauwde heeft leden OKB niet geweerd uit NIS

GFC NIEUWS- Districtscommissaris Eric Grauwde van Paramaribo Zuidwest, tevens ondervoorzitter van het Centraal Hoofdstembureau Paramaribo, betreurt het dat een bericht op een nieuwssite is verschenen…

Spoedoverleg vanwege Covid-19 geval Klaaskreek

GFC NIEUWS- Het traditioneel gezag van Klaaskreek onder leiding van hoofdkapitein Michel Walden, had vanmorgen in verband met het Covid-19 geval van Klaaskreek, een spoedvergadering…

Komende twee weken druk repatriatieschema

GFC NIEUWS- Suriname blijft het luchtruim openhouden voor specifieke repatriatie vluchten. De komende twee weken staan verschillende vluchten op schema vanuit de regio en Europa….

OKB trekt zich terug uit NIS

GFC NIEUWS- “Het is de zoveelste belediging, maar dit gaan wij niet pikken”, aldus de eerste reactie van de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)…

Brug Stolkertsijver gesloten

GFC NIEUWS- Vanuit het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) is districtscommissaris Kenya Pansa medegedeeld dat alle verkeer van Marowijne richting Paramaribo vice versa, ter hoogte van…

13e Covid-19 geval genoteerd in Suriname

GFC NIEUWS- Er is helaas nog een COVID-19 positief geval in ons land. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

Haast alle RR-zetels Marowijne naar ABOP

GFC NIEUWS- De politieke organisatie ABOP van Ronnie Brunswijk heeft vrijwel alle zetels behaald op regionaal niveau (RR) in Marowijne. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Een aantal repatriatievluchten in voorbereiding

GFC NIEUWS- Het Covid-Managementteam heeft een aantal repatriatievluchten in voorbereiding. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

ABOP-kandidaat in Wanica toch gekozen

GFC NIEUWS- ABOP-kandidaat Miguella Soemar-Huur is bij de jongste verkiezingen gekozen, omdat zij meer stemmen kon vergaren dan PL-lijsttrekker Nasier Eskak. Dikke vrouwen makkelijk slank…

PAHO schenkt 15 tablets aan Malaria Programma

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft ten behoeve van het Malaria Programma 15 tablets gedoneerd. Dikke vrouwen makkelijk slank…

Geldautomaat Paramaribo opgeblazen

GFC NIEUWS- Dieven hebben vannacht een geldautomaat aan de Ringweg in Paramaribo opgeblazen met explosieven. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Hertelling in geheel land onmogelijk

GFC NIEUWS- Een landelijke hertelling op dit moment is niet mogelijk. Als de president het aan mij persoonlijk had gevraagd, had ik hem gezegd dat…

NPS verliest 1 zetel in Paramaribo

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) van voorzitter Gregory Rusland blijkt na het verder verwerken van de stemmen door Binnenlandse Zaken (Biza) een zetel…

OKB publiceert processen-verbaal Paramaribo

GFC NIEUWS- Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft vanavond het grootste deel van de processen-verbaal van Paramaribo geplaatst op haar website. Dikke vrouwen makkelijk slank met…