fbpx

PRO waarschuwt voor uitholling constitutionele staatsinrichting

Volgens het Presidentieel Besluit Instelling van de Presidentiële Werkgroep Begeleiding Prioritaire Delen van Hoofdbeleidsgebieden is een team benoemd, dat zonder parlementair toezicht departementen zal begeleiden en enkel zal rapporteren aan de president.

Machtsconcentratie is hoe regeringen onder de invloed van Jules Wijdenbosch, Etienne Boereveen en Ramon Abrahams al vanaf de jaren ’80 opereren, haalt de politieke organisatie, PRO aan in een verklaring.

“Functioneren kunnen we het niet noemen. Ieder van die regeringen is namelijk een opstapeling van falend beleid. Van de Nationale Militaire Raad tot de super ministers, tot welke benaming dan ook, zien wij ook nu weer een herhaling van dezelfde invloedrijke personen die totaal voorbijgaat aan Besluit Taakomschrijving Departementen 1991.

Een gedeelte daarvan is een systematische ontwerpfout: machtsconcentratie rondom een klein groepje personen heeft Mussolini, Hitler en Saddam Hussein ook geen blijvende ontwikkeling voor hun naties gebracht.

Een deel heeft te maken met persoonlijke keuzes: het renoveren van werkkamers van het ministerie voor tonnen met onderhandse gunningen, werkzaamheden aan persoonlijk vervoersmiddel voor tientallen duizenden, te laat ondertekenen van opzeggingsbrief met miljoenenboete voor de staat als gevolg, aanvaarden van steekpenningen voor tientallen miljoenen en meerdere jaren gevangenschap voor het vervoer van cocaïne.

De slagvaardigheid van dit team is de slagvaardigheid van binnen een paar dagen buitenlanders naturaliseren om topfuncties te bekleden namens de regering, de slagvaardigheid van een amnestiewet aannemen binnen enkele dagen in strijd met internationaal recht en mensenrechten.

De flexibiliteit van dit team is de rekbaarheid van de koers, die door wanbeleid en monetair financieren al meerdere keren tot hyperinflatie geleid heeft.

De prioritaire rangschikking van dit team kenmerkt zich dan ook door ondersteuning aan veroordeelde en verdachte drugscriminelen, waaronder Dino Bouterse, de zoon van de President of het verlenen van hand- en spandiensten aan de meervoudig veroordeelde pleegzoon van de president.

Het zou verkeerd zijn het gehele team over een kam te scheren. De ene heeft misschien nog nooit een volle regeertermijn uitgezeten als President of Minister, terwijl de andere misschien wel een volle termijn van de opgelegde gevangenisstraf heeft uitgezeten. Het onderling verband of verbond mag Suriname misschien in samenwerking crimineel benadeeld hebben, maar verschil moet er zijn”, aldus de PRO.

De partij roept de samenleving op tot uiterste waakzaamheid tegen deze uitholling van onze constitutionele staatsinrichting en ontneming aan inspraak van het volk door het buitenspel zetten van de volksvertegenwoordiging die rechtstreeks door haar gekozen is om toe te zien op beleid, gevoerd door mensen die niet door haar gekozen zijn.